Възможното море - отложено поради наводненията по Южното Черноморие

Дата: 
Fri, 2023-09-08 (All day) - Sat, 2023-09-09 (All day)

Възможно ли е „море”, което не е синоним на презастрояване, вреда за природната среда и намален достъп до култура и основни услуги за местните жители?


Граждански организации, доброволци, местни жители и бизнеси ни канят в с. Синеморец на 8-и и 9-и септември на конструктивен диалог и културни събития, за да си го представим.

На 8-и и 9-и септември младежкото екологично сдружение „Спаси Странджа”, фондация „Колективът” (познат с инициативата „Реките на града”) и Народно читалище „Синева-2020” създават условията за рядка и ценна среща между всички, от които зависи качеството на живот и опазването на селото и района.


Възможното море” е 2-дневно събитие, което ще включи концерти, изложби, работилници и срещи с експерти. Ще се проведе на 2 най-обичани и знакови места в Синеморец – т.нар. Летен театър в двора на старата сграда на общината и поляната над плаж „Велека” (в близост до бар “Кораба”).

Част от програмата ще включи:

  • Концерт на Цветелина Чендова и китариста Пламен Мандаджиев - Поляната пред бар „Кораба”
  • Водена разходка покрай р. Велека - плаж „Велека”
  • Четене с журналиста и поет Димитър Кенаров
  • Лятно кино с „Кинематограф” - късометражна селекция - Поляната пред бар „Кораба”
  • Смокинови изкушения - кулинарен тур из заведения в селото с награда
  • Синеморски диалози: работилница „Възможното море” - урбанистична работилница за изграждане на оптимистични сценарии за развитие на Синеморец и района - Летен театър

 

Събитието е отключващ момент на дългосрочна инициатива, която цели да намери решения за развитието на село Синеморец и местността, които да са природосъобразни и устойчиви във времето, но същевременно развиващи туризма и местните бизнеси. Започнала с усилията на „Спаси Странджа”, главната ѝ цел е да преобърне тенденциите, деформиращи района по един болезнено познат на всички ни начин - презастрояване, застрояване в защитени природни зони, липса на баланс между качеството на живот на местните хора и предлаганите туристически услуги. „Колективът”, стъпвайки на опита си в активирането и социализирането на градски пространства и създаването на общности, се присъединява към каузата в рамките на събитието. Народно читалище „Синева - 2020” пък е местният партньор на двете организации от самото начало на идеята.

Посланието

Поради стратегическото си местоположение и необикновени природни дадености, Синеморец и съседните населени места в общ. Царево имат потенциала да станат пример за устойчив морски туризъм в България, вземайки предвид социалната, историческата и екологичната им автентичност. Привлекателни места за живот и почивка с красива и включваща градска среда, подходяща инфраструктура, екосъобразен туризъм и строителство и устойчив икономически растеж са възможен избор. Целта на организаторите е да започнат диалог за бъдещето развитие на селото и района от национално значение.

Съграждането на алтернативен модел за развитие е нужно да включи всички заинтересовани страни – институции и агенции, бизнеси и граждани – местни жители и туристи, – за да се поставят основите на нова природолюбива и човекоцентрирана визия за района. Събитието е само една малка крачка към изграждането на този процес.

Предизвикателството

Според данни на НСИ над 73% от населението на България живее в градовете и тази тенденция се очаква да се засилва. Това прави туризма ключов сектор за развитие в онези места, които нямат добър достъп до възможности за работа и услуги през останалата част от годината.

Масовият туризъм без ясна визия обаче се е превърнал в движеща сила на градската експанзия на много населени места по Черноморието. За да създадем места, изпълнени със съдържание, с достъп до различни видове услуги и култура, места за отдих, опознаване на историческите, културни и природни ценности и дадености, трябва да развиваме демократичните и социални процеси, които позволяват на гражданите да участват активно в опознаването, подобряването и развитието им.

Други дейности от дългосрочната инициатива:

Изследвания

Първият изследователски и включващ етап от тази дългосрочна инициатива на „Спаси Странджа” беше разпространението на социологическо проучване, създадено съвместно с със социологическата агенция Gallup International. Анкетата цели да събере мнения, нужди и препоръки от местни граждани, туристи и всеки, който посещава селото и района и е загрижен за развитието му по отговорен и разумен начин. Част от обобщените данни от нея ще бъдат представени по време на събитието на 9-и септември по време на дискусия за изграждане на положителен алтернативен сценарий за развитието на селото. Вторият етап е изготвянето на становище, съвместно с експерти и партньори, което да изследва и остойности даденостите на района спрямо сценариите за развитие на туризма и местната икономика. Всички проучвателни дейности ще бъдат обединени, така че да анализират, намерят и представят решения за развитието на село Синеморец и местността, които да са природосъобразни и устойчиви във времето, но същевременно развиващи туризма и местните бизнеси.

Късометражни филми и фотографска изложба

Една от първите инициативи на „Спаси Странджа” е късометражният филм „Гласовете на Синеморец“. В него местни синеморци се обръщат към Министъра на околната среда и водите с апел да осигури защитата на природата на селото, намиращо се на територията на природен парк „Странджа“ и в две защитени зони по общоевропейската мрежа „Натура 2000“.

През май 2022 г. „Спаси Странджа” представи фотографската серия „Странджа – просторите на нашето несъзнавано“, която включва кадри от природата и живота на обитателите на странджанските села. Целта на изложбата е да покаже част от красотата и историята на Странджа, но и да подчертае нуждата да я опознаем и да се грижим повече за нея. Заснети са част от забравените кътчета в природния парк и житейските истории на странджанци, както и уникалната природа, която ни подтиква да се завръщаме винаги там – в Странджа.

През април 2023 г. „Спаси Странджа” представя художествения късометражен филм „С бетон на море“, осъществен с подкрепата на млади кинематографи и други съпричастни на темата съидейници с идеята, че все още можем да опазим българското Черноморие:

„Все още можем да се разхождаме по дивите плажове и гори, но и да развиваме устойчиво местни бизнеси и туризма, опазвайки тези ценни природни дадености. Изборът е наш дали този кошмар ще се превърне в реалност. Този избор зависи от нас”.

 

КОНТАКТИ

Сдружение „Спаси Странджа” - Ремина Алексиева / +359889301500

Фондация „Колективът” - Антония Димитрова / +359877632808

Сподели