САЩ

Новина
23-07-2024

Следващият президент на Съединените може да се окаже утвърден застъпник на климата, който подкрепя Новата зелена сделка, води съдебни дела срещу петролни и газови компании, спонсорира законодателство за справедливост в областта на климата и даде подкрепата си на първата международна коалиция за управление на прехода от производството на изкопаеми горива.

Публикувано от: снимка на Climate News Network - The Energy Mix Climate News Network
Новина
06-01-2014

Източниците на около три четвърти от многомилиардното финансиране за организации в САЩ, отричащи промяната на климата, не могат да бъдат идентифицирани

Автор:Тим Радфорд - Climate News Network, Лондон

Публикувано от: снимка на Climate News Network - The Energy Mix Climate News Network