SF екип IV и КУПФЕС


БлуЛинк продължава да е част от международния НПО екип за използване на европейските структурни фондове в Централна и Източна Европа за устойчиво развитие. Членове на екипа са организации от Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Латвия, България, Румъния и Холандия.

Повече за проекта:
http://www.sfteam.eu/

Българските партньори създадоха и коалиция за наблюдение на усвояването на европейското финансиране в България. БлуЛинк разработи сайтът на коалицията - инструмент за обмен на актуална информация по темата и директно гражданско участие.

Граждани могат да подават сигнали за нередности в разпределянето и усвояването на фондовете на Европейския съюз на сайта на Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС (КУПФЕС) на адрес:
http://fesbg.org/node/add/signal.

Сигналите трябва да съдържат точна и подлежаща на проверка информация като: описание и име на проект, финансираща програма на ЕС, място на проблемната ситуация – ако е приложимо (населено място, община). Необходимо е сигналите да включват координати за връзка с подателя на сигнала. Съобразно с характера на получения сигнал, КУПФЕС осъществява контакти със засегнатите страни, с отговорните институции, и с контролните и разследващи органи на България и ЕС. Възможно е и подготвянето на медийни материали и публикуването на статии, предприемането на граждански кампании и други.

Сподели