Становища

Становище
19-06-2018

Тревожни тенденции в България и Европейския съюз при участието на гражданите във вземането на решения и достъпа им до правосъдие, засягащо околната среда, установиха водещи природозащитни организации и юристи по околна среда

Пламен Пеев, Д.ф.н.*

Публикувано от: снимка на Plamen Peev Plamen Peev
Становище
22-02-2018

БлуЛинк се присъедини към организациите, подписали следното становище в подкрепа на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие:

Много се изговори за Конвенцията, нищо не се каза за жените и децата, жертви на насилие

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Становище
19-01-2018

Политиката да не се предвижда заплащане за нестопанска работа в обществен интерес е порочна и създава предпоставки за ниско качество и зависимости. Това лично становище изразих днес в рамките на работната група за изготвяне на правилата за функциониране на бъдещия Съвет за развитие на гражданското общество, създаден по силата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Публикувано от: снимка на pavelan Pavel Antonov
Становище
23-06-2015
Становище на Фондация "БлуЛинк" по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (проект на ЗИД на ЗЮЛНЦ), внесено на 23.06.2015 г. от Наталия Димитрова-Попова, Председател на УС, до министъра на правосъдието Христо Иванов.

 

Уважаеми господин Министър,

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Становище
21-01-2015

До ПРОФ.Д-Р СТОЯН ТОНЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

От
Д-Р ПАВЕЛ АНТОНОВ
УПРАВЛЯВАЩ РЕДАКТОР, ФОНДАЦИЯ "БЛУЛИНК"
WWW.BLUELINK.NET

 

УВАЖАЕМИ ПРОФ.Д-Р ТОНЕВ,

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Становище
19-12-2014

ОТКРИТО ПИСМО ДО БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ, ОБЩЕСТВЕНОСТ И МЕДИИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОМСКИЯ ЕТНОС

До Българската общественост
До Законодателната, Изпълнителната и Съдебна власт
До всички медии

Уважаеми сънародници,

Публикувано от: снимка на NedaGenova Неда Генова
Становище
01-06-2014

В първите дни след случая в село Розово се изписа много по темата  – след първите гневни и изпълнени със срам коментари се появиха анализи, квалификации, исторически обяснения, хипотези за причините, довели до проявата на агресия и расизъм към бежанците от Сирия.

Публикувано от: снимка на NedaGenova Неда Генова
Становище на ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЯТА относно окончателен вариант на Опера
Становище
23-05-2014

Назадничав подход към отпадъците в Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

Становище на ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЯТА
относно окончателен вариант на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

– София, 23 май 2014 г.

Публикувано от: снимка на zazemiata За Земята