APC осъжда информационната блокада в Кашмир

Асоциацията за прогресивни комуникации (APC) осъжда продължителното и умишлено прекъсване на комуникационните услуги в Джаму и Кашмир от правителството на Индия. Особено важно е стабилната комуникационна инфраструктура и услуги да се поддържат по време на конфликти и ключови моменти за функционирането на демокрацията. Такива са, например, случаи когато се правят значителни промени в статута на регион и се засягат правата на хората, които живеят там. Прекъсванията на комуникациите често дават възможност за други нарушения на човешките правата, които могат да се извършват безнаказано в информационен мрак. С оглед на историята на широко разпространената злоупотреба с правата на човека в Кашмир, това е особено тревожно.

Съветът на ООН за правата на човека, в който Индия членува през 2016 г., недвусмислено осъди спирането на интернет и всички мерки за умишлено предотвратяване или прекъсване на достъпа до или разпространение на информация онлайн в нарушение на международното право на правата на човека. Съветът призова всички държави да се въздържат от подобни мерки и да ги прекратят. Специалният докладчик на ООН за свободата на мнението и изразяването Дейвид Кей характеризира предишна забрана за интернет и телекомуникации в Кашмир като "колективно наказание”, нарушение "на стандартите, изисквани съгласно международното законодателство за правата на човека, за ограничаване на свободата на изразяване”.

В последно време правителствата често спират комуникациите по време на демонстрации, избори и други събития от изключителен обществен интерес - с малко или без никакво обяснение, въпреки че това е категорично забранено от международните норми и националните законодателства, гарантиращи базовите демократични човешки права на словото и събранията.

На 5 август 2019 г. индийската държава наложи тежка блокада на комуникациите в региона на Кашмир, което включваше всички цифрови и аналогови режими на комуникация, вкл. интернет чрез широколентова и мобилна комуникация, както и мобилна и стандартна телефония. Въведен бе комендантски час, който наложи строги ограничения на мобилността в региона. Ограниченията влязоха в сила след няколко дни на натрупване, когато некашмирите бяха помолени да напуснат Кашмир и армейските войски бяха прехвърлени в Кашмир. Районът вече е най-милитаризираната зона в региона.

Правителството също продължава да блокира свободата на словото, като поиска компаниите за социални медии да блокират независими акаунти от Кашмир. В шестмесечен преглед от организации на гражданското общество, базирани в региона, вече е имало 51 спирания на интернет през 2019 г. до юли. Според доклада"през ​​първите шест месеца на 2019 г. са регистрирани 271 убийства в регионите пот индийско управление Джаму и Кашмир при различни инциденти с насилие, чиито жертви включват 43 цивилни, 120 бойци и 108 служители на въоръжените сили на Индия."

Как се стигна до тук

В първия ден на т.нар. “мусонната” сесия на парламента бе внесен пакет от закони, озаглавен Конституционна (Приложение спрямо Джаму и Кашмир) Заповед, CO CO 272, 2019, заедно с декларация по Член 370, параграф 3 от Конституцията CO 273. Пакетът  напълно размива и окончанелно премахва специалния статут на Джаму и Кашмир, предоставен съгласно индийската конституция.

Член 370 от Конституцията на Индия, приет през 1948 г., със споразумение между Индия, Пакистан и ООН, признава, че присъединяването на Кашмир към индийската държава се извършва при специфични условия за автономия, отделна вътрешна администрация и собствено знаме. Конституционната разпоредба също предвиждаше, че този специален статут може да бъде променен само чрез съгласие с учредителното събрание, което се избира от народа на Кашмир. До тези последни изменения парламентът на Индия имаше в региона само правомощия във връзка с отбраната, външните работи и комуникациите.

Настоящото правителство, ръководено от партията Бхаратия Джаната, обаче заобиколи заложените в индийската конституция норми и чрез незаконни и произволни изменения заяви, че специалният статут на Кашмир вече няма да се прилага. Правителството в Делхи раздели държавата на две части: Джаму и Кашмир, и Ладакх, като Ладакх ще бъде съюзна територия без законодателно събрание.

Тези изменения напълно подкопават върховенството на закона в страната и променят статута не само на гражданите на Кашмири, но и на всички индийски граждани, както и тяхната вяра в индийската конституция и законния демократичен процес.

Службата на комисаря по правата на човека на ООН издаде доклад през юли 2019 г., който поражда сериозни опасения относно злоупотребите от страна на силите за държавна сигурност и въоръжени групи в частите на Кашмир, контролирани и от Индия и от Пакистан. Докладът потвърждава, че през последните няколко десетилетия в Кашмир е имало изтезания и убийства. През 2017 г. бяха регистрирани рекордни бройки на цивилни жертви: 318 убити, изчезвания на 10 000 кашмири (особено млади мъже), както и сексуално насилие и насилие над жени в Кашмир.

За “контрол на тълпата” по време на протести са използвани скандални пелетни оръжия, които ослепиха няколко души, включително малки деца и дори 20-месечно бебе. Същият доклад отбелязва честото спиране на интернет и други ограничения на свободата на изразяване в Кашмир и призовава индийските власти да: разследват всички забрани или ограничения за достъп до интернет и мобилни телефонни мрежи, наложени през 2016 г.; и да гарантират, че такива ограничения са не се налага в бъдеще.

В момента правителството, ръководено от партията Бхаратия Джаната, премахва специалния статус, подкопава универсалното право на самоопределение на народа на Кашмир. Тоталното прекъсване на комуникациите гарантира ограничена и непълна информация, идваща от хората в региона, които са лишени от правото си да се изразяват свободно, да се събират и да протестират срещу произволните промени в закона и техния статут от индийското правителство.

Степен на прекъсване на комуникациите

Тежките ограничения на комуникациите оказват влияние и върху отразяването на събитията в региона, което не е достатъчно и е ограничено до определени части на Кашмир - най-вече Шринагар. Лансират се новини за постигнат мир и спокойствие, докато реномирани медии като BBC и Al Jazeera разпространиха видеоклипове и репортажи за насилие, включително стрелба със сълзотворен газ и пелети по протестиращи. Над 300 души са били задържан. Изключване на полицейския час и мобилни телефони, телефон и стационарни телефони според съобщенията остава в сила по време на празника Ид. Разгръщането на допълнителни 25 000 военнослужещи в региона през юли 2019 г. също показва, че съпротивата на кашмирите е била предвидена и се контролира строго.

Задържане на правозащитници, политически участници и медии

Няколко кашмирски лидери бяха поставени под домашен арест или задържани между 3 и 6 август, включително членове на Народната демократическа партия и Националната конференция, докато законопроектът се внасяше в парламента в Делхи. Освен това се съобщава, че активисти в други части на страната, включително носителят на наградата Magsaysay и социален активист Sandeep Pandey, са арестувани с цел потушаване на несъгласието. Това силно ограничава способността на лидерите и активистите да организират, изразяват несъгласие и протестират.

Медийните обекти са под блокада, което влияе на информационния поток. Какво се случва в Кашмир не е напълно известно и много малко гласове от самия регион могат да се чуят.

Журналистите в Кашмир са се сблъсквали с трудности в миналото, въпреки че са били в състояние да осигурят поток от информация. Настоящото ограничаване на журналистите ефективно изключи региона от възможността да изпраща или получава информация, което е критично в моменти на конфликти и да се противодейства на дезинформацията. Журналисти съобщиха , че са подложени на словесни, психологически и физически заплахи.
Незаконно затъмнение на комуникациите

Всички тези мерки на индийското правителство, които ограничават свободата на изразяване на кашмирите и потискат застъпничеството за демократични права, противоречат на международните норми, включително Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и Всеобщата декларация за правата на човека. Според Комитета на ООН за правата на човека, който издава авторитетни тълкувания на МПГПП, ограниченията на изразяването „никога не могат да се използват като оправдание за заглушаването на каквото и да било застъпничество или многопартийната демокрация, демократичните принципи и правата на човека“ (виж общ коментар на Комитета по правата на човека № 34, параграф 23).

Последните стъпки на индийското правителство също противоречат на правата на хората, посочени в индийската конституция по отношение на свободата на изразяване и събиране, свободата на печата и правото на живот, гарантирано на всички лица до края, че „никой няма да бъде лишен от живот или лична свобода, освен по реда, установен със закон ”(член 19, член 21 от Конституцията на Индия). Тези права бяха трудно спечелени от независима Индия и бяха формулирани в продължение на 70 години демокрация и е жалко, че се демонтират от сегашното правителство.

Тъй като Джаму и Кашмир отдавна са предмет на спор в региона, има редица кашмири, които сега живеят в други части на Индия и света и са неспособни да се свържат със семействата си. Ограниченията за движение и комендантския час също  влияе на ежедневния живот в региона и ограничава достъпа до болници и медицинско лечение.

Дори на индийската територия самото предложение за откритата дискусия в Мюсюлманския университет Aligarh доведе до разширяване на мерките за сигурност в училището. Студентите бяха предупредени да не протестират или да носят плакати в университета в Хайдарабад. Злонамереното понижаване на статута в съюза на единствената страна-членка на Индия, в която има мюсюлманско мнозинство, отключи женомразки онлайн атаки на срещу кашмири и други, които ги подкрепят. Това е видно в изявления, които твърдят, че индийските мъже вече могат да се женят за “честни” кашмирски момичета.

Искания на APC

Призоваваме правителството на Индия да премахне всички ограничения на достъпа до интернет и незабавно да възстанови далекосъобщенията. Настоятелно ги призоваваме да премахнат практиката на интернет затъмнения, които имат за цел да изолират хората, да ги обвият в тъмнина, и неоправдано да ограничат правата им на свободното изразяване, информация, асоциации и събрания и др. Молим правителството да се въздържа от ограничаване и възпрепятстване на работата на журналистите и защитниците на правата на човека и гласовете на хората в Кашмир, а критичните гласове в Индия да бъдат чути. Призоваваме правителството незабавно да освободи задържаните.

Ограниченията за комуникации, които продължават от 6 август 2019 г., имат отражение върху състоянието на демокрацията в региона и драстични последици за хората от Кашмир.

БлуЛинк е български член на APC от 2000 г. Оригинален текст на становището на английски с всички референции може да намерите тук.

Сподели