Гответе резачките и брадвите - ще променяме плана за управление на НП Пирин

   Вместо новогодишна честитка получихме поредната новина за намерение да се строи отново в НП Пирин. Но има малък проблем - в парка строителството е забранено. Тогава как добрите инвеститори ще помогнат за повишаване на благосъстоянието на населението, благородно унищожавайки природата и застроявайки държавната територия на парка със свои съоръжения? Ами посочва се и как - като се промени планът за управление на парка.

И ето тук една много сериозна тема - за това как у нас природозащитните инструменти биват превръщани в оръжия за унищожаване на природата. Това вече се превърна в "специалитет" на секторната администрация в МОСВ. От 1998 - 2000 година насам Дирекцията Национална служба за защита на природата  превръща всеки световно възприет подход за опазването на природата, който се появява в България, в средство за избягване, "заобикаляне" на това опазване. Няколко отклонения в принципните постановки, няколко неясни текста в нормативни актове, над които се надграждат порочни практики, и целта е постигната: новият подход е лишен от истинския си смисъл и превърнат на практика в своята противоположност. Първата голяма "жертва" бяха именно Плановете за управление. Когато през въпросните години, преди повече от десетилетие, се възприемаха тези планове, чрез Закона за защитените територии и  Наредбата за плановете за управление на ЗТ бяха заложени несвойствени за тях характеристики. На тази основа след това плановете за управление от инструмент за пълноценно и ефикасно стопанисване на защитените територии бяха превърнати в "таран" за разбиване на природозащитните режими на ЗТ, защото вече можеше чрез друг механизъм да се влияе на постановените от заповедите за обявяване режими на защита, в условията на създадена бъркотия от процедурни "пътеки".  Ето защо и сега, когато някой поиска да нарушава правилата на защита в защитените територии, вече се казва - ами да, това ще стане през плана за управление. Така минали грешки /или по-коректната дума в случая е саботажи/, продължават да вредят на природозащитата у нас и ще продължават,  докато не бъдат поправени. Но кога ли ще има воля за това?  

Сподели