Криворазбраната стимулация на туризма

    Напоследък странни сдружения, неясни бизнес-кръгове и държавни институции отново се активизираха за унищожаване на едно национално богатство - българската природа. Провеждат се "спонтанни" антиекологични митинги, социологически проучвания показват големите "ползи" от унищожаване на природата и, което е най-странно, държавни институции подготвят шокиращи "антиприродозащитни" законови промени. В учудващ синхрон промени в Закона за горите, Закона за спорта, Закона за концесиите и т.н. явно водят както до узаконяване на вече извършени нарушения срещу опазването на природата, така и до стимулиране на бъдещо увреждане на природната среда. И това се обяснява с „подпомагане развитието на туризма”. Така туризмът ще бъде подпомогнат с изсичане на гори за строителство на ски-писти, без дори да се плаща такса за изключване на терените от горския фонд, със стимулиране на изграждане на незаконни обекти от инфраструктурата на ски-курортите, с узаконяване на фрапиращи нарушения на законите, при което концесионер ползва в национален парк територии с 50% повече от концесионната площ и, между другото, с увеличаване на ловния сезон всяка година „по желание на клиента”. Който си е мислел, че горите и дивечът са национално богатство и именно затова в законите са предвидени специални правила за тяхното ползване, явно е бъркал и не е разбирал от стимулиране на туризма, та затова сега ще отменяме тези специални правила. По същата логика може да се стимулират и друти сектори, като се разреши в тях да се нарушават законите и да не се плащат такси. Например при внос на цигари вносителят да може да внася контрабандно допълнително 50% от обявеното количество. Или за някои дейности да се отмени плащането на дължимите данъци и такси към държавната хазна.
   Странно е, че при толкова желание за подпомагане на туризма държавните институции не се замислят за подпомагане на екотуризма.  Характеристиките на екотуризма – най-бързо развиващ се сегмент в туризма, ясно изразени преки икономически ползи за местните хора, стимул за развитие на малък и семеен бизнес - са такива, че и най-слабо съобразителният администратор би трябвало да се сети колко полезно ще бъде неговото развитие у нас.

   После на пресконференция бяха оповестени резултатите от социологическо проучване на MBMD. То стига до извода, че там, където е унищожена природата и е застроено със ски-писти, курортни комплекси и т.н., местните хора са богати и щастливи, почти достигнали идеала на развитото социалистическо общество, което преди около две десетилетия се изучаваше от някои политически науки. Пресконференцията завърши със строг упрек за това, че „България е единствената страна в ЕС, включила в Натура 2000 една трета от територията си, с което в тези райони се спира икономическото развитие”. Това твърдение е неверно както фактически, така и логически. От години Европейскятя комисия публикува резултати от проучвания и издава методики и ръководства за това, как Натура 2000 може да носи икономически ползи. Но май с това не са наясно не само социолозите, но и самите компетентни власти у нас.
   Видяхме и една странна форма на активност – митинг срещу природозащитата и природозащитниците, които са лоши, корумпирани /!??/ и пречат на добрите бизнесмени, които искат да строят мега-курортни комплекси с цел повишаване благосъстоянието на местните хора. Не зная дали създаването на анти-природозащитни сдружения е наш български принос в световната история, но пък си има своите корени в миналото ни. В статията „Из историята на природозащитното дело в България”, публикувана в сборника „Под знака на брадатия орел”, 1976 година, Петър Родопски пише: „...Първият българин, който надига глас за опазването на горите, е големият държавник Петко Каравелов, дейно подкрепян в това отношение от Петко Р. Славейков. ... Иван Вазов също бил защитник на горите, заради което станал обект на нападки и хули от страна на корумпирани службаши и алчни търговци, които се обогатявали от дървения материал, получаван от горите”.

 


 

 

Сподели