Свободно слово

Новина
02-04-2024

На международния ден за проверка на фактите (International fact-checking day) 2 април, 2024 г., тематично избран след деня на шегата, се проведе конференция: „Защита на демокрацията на Балканите: опазване на интегритета на информацията в цифровата ера“.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
05-03-2024

Climate lawsuits have more than doubled in the past 5 years and climate litigation has become a key tool in delivering climate justice, a recent UNEP says.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
29-02-2024

През последните 5 години съдебните дела за климата са се увеличили повече от два пъти, а съдебните дела за климата са се превърнали в ключов инструмент за постигане на справедливост по отношение на климата.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
08-12-2023

Разследване на замърсяването на въздуха в гр. Гълъбово и невъзможността на държавните институции да повлияят на отговорната страна ТЕЦ „Брикел“ бе отличено с журналистическа награда от "Антикорупционен фонд" (АКФ).

Публикувано от: снимка на Антикорупционен фонд Антикорупционен фонд
Новина
07-11-2023

Creative Activist Summit е единствено по рода си събитие в България, посветено на креативните комуникации и кампании и тяхното стратегическо използване от активисти и граждански организации.

Публикувано от: снимка на fineacts Fine Acts
Новина
27-10-2023

„Асоциацията на европейските журналисти – България“ изрази притеснението си във връзка със сигнал за масово напускане на журналисти от „Евронюз България“. Като подчерта значението на медията за здравословния климат в сектора, асоциацията призова за изясняване на причините, поставяйки следните въпроси:

Публикувано от: снимка на АЕЖ - България Асоциация на европейск...
Документ
05-10-2023

BlueLink is a foundation registered in public interest in Bulgaria with the mission to uphold civil society, democracy, shared European values and environmental sustainability. BlueLink strives to its purpose by supporting internet networking, public interest journalism, policy advocacy and research.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
05-10-2023

„БлуЛинк“ е фондация в обществена полза, регистрирана в България с мисията да подкрепя гражданското общество, демокрацията, общоевропейските ценности и екологичната устойчивост. „БлуЛинк“ следва целите си, като поддържа създаването на онлайн мрежи, журналистиката в обществен интерес, застъпничеството и анализите.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
20-06-2023

Свободни в Мрежата: Има ли несправедливо отношение към демократични, природозащитни и проевропейски гласове в българския Facebook и как да го прекратим?
Автори:

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
20-06-2023

Икономически, имиджови,  технически фактори,  лошо корпоративно управление, потенциално нарушаване правилата и стандартите както от потребителите, така и от самата компания, и масово ползване на интернет тролове са сред причините, довели до ограничаването на представители на българската прозападна, либерална и зелена общност във Facebook.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink