В община Оборище, София, ще се реновират сгради по проект на Европейската комисия

БлуЛинк ще осигурява комуникацията и разпространението на информацията по проекта.

Стакато (Staccato) е името на мащабна европейска инициатива за демонстрационни проекти за обновявяне на сгради с цел повишаване на ерегийната им ефективност. Проектът стартира паралелно в София, община Оборище, Будапеща, община Обуда и Амсетердам Ноорд.

Целта е процесът на работа и резултатите от ремонтните дейности да са демонстрационни – да покажат на практика ползата от обноявването на множеството остарели морално и технологично жилищни комплекси, които София и Будапеща наследиха от времето на социализма, а в Амстердам те изпълняваха ролята на социални жилища. Европейската комисия и компаниите партньори по проекта искат да покажат потенциала на сградите да изпълняват по-добре функциите си като същевременно популяризират мерките за пестене на енергия и отговорното отношение към климатичните промени.

Три години е срокът за обновяване на жилищните комплекси, в които ще бъдат интегрирани и съвременни технологий за съхранение и икономично протребление на енергия. Във всяка от трите общини ще бъдат използвани различни подходи в зависимост от особеностите на сгрдите, бюджета и подхода на компанията изпълнител.

Стакато е подпроект на Кончерто (Concerto) – мрежа от паралелни инициативи на Комисията за осигуряване на устойчиво европейско бъдеще в областта на енергийното потребление. В рамките на Кончерто паралелно се работи по 17 проекта в 46 европейски града.

Повече за Кончерто може да научите на сайта на проекта:
http://concertoplus.eu/CMS/component/option,com_frontpage/Itemid,239

където има и кратко описание на инициативата Стакато:
http://concertoplus.eu/CMS/content/view/130/407/lang,en/

Сподели