Велина Барова

Редакционен координатор

Велина Барова има бакалавърска степен по журналистика в СУ "Св. Климент Охридски" (2013 г.). Придобива опит в радиожурналистиката в студентското радио "Реакция" като един от водещите на авторско радиопредаване. Участвала е в няколко международни журналистически програми с теренна работа в Европа и Африка. От декември 2015 г. е част от екипа на БлуЛинк като редакционен координатор и помощник-редактор на електронното издание за журналистика в обществен интерес Евромегдан.бг

През 2015 г. завършва магистърска програма "Европейски Югоизток" в Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Задълбочава интереса и познанията си за съвременните процеси на Балканите и причините за тях чрез магъстърска теза на тема "Ролята на мироопазващата мисия на ООН ЮНПРОФОР по време на войната в Босна и Херцеговина". Изучава сръбски език.

Сподели