Двайсет 20-годишни усмихнати хора за природозащитата

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) засне кратко видео с природозащитна насоченост. В него участват 20 усмихнати млади хора с активна гражданска позиция, загрижени за бъдещето на природата на България и планетата като цяло. Целта на клипчето е да информира широката общественост у нас за мрежата Натура 2000, програмата LIFЕ на ЕС, дивите птици в България и биоразнообразието.
Видеото е създадено по повод 20-годишнината от началото на програмата LIFE на ЕС, която се навършва тази година. LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз в подкрепа на проекти за опазване на околната среда и природата в целия Европейски съюз, както и в някои съседни или кандидатстващи за членство страни. От стартирането си през 1992 г. Програмата е съфинансирала 3506 проекта, като е допринесла с около 2,5 милиарда евро за опазването на околната среда.
Първите проекти на програма LIFE в България стартираха едновременно с текущата фаза на програмата - LIFE+ (2007-2013). Всяка година се обявява конкурс за подбор на проекти за финансиране по трите компонента на програмата: “Природа и Биологично разнообразие”, “Политики и управление в областта на околната среда”, “Информация и комуникация”. В България, към настоящия момент са финансирани 10 проекта. От тях един е фокусиран върху нововъведения в екологията, а останалите 9 - върху опазване на биологичното разнообразие. Тези проекти представляват обща инвестиция от €15.2 милиона, €9.1 милиона от които са предоставени от Европейския съюз.
 

Сподели