Екология на Червеногушата гъска - заплахи и лимитиращи фактори

Клипа е илюстрация на дългогодишните изследвания върху екологията на червено гушите гъски. Използвани са кадри от заснемане с дрон на отношението на гъските към елементите от ландшафта в традиционните места за зимуване на този вид в България.
Сподели