Иска ми дума гората

Една песен, вдъхновена от красивата природа на България, от зелените ѝ гори, бистрите реки, волните птици, дивите животни, планините, цветята...

Тази песен е за всички онези, които я пазят и не се изморяват да го правят въпреки всички трудности, които срещат по пътя си.

Посвещаваме песента на Коалиция "За да остане Природа в България" и всички, работещи за опазване на дивата ни природа.

Музика: Елица Стоянова, Николай Николов и Йордан Владев

Сподели