Разследване на златодобива в Трън / Investigation of gold mining in Trun

Проект за златодобив край западния град Трън създава сериозни рискове за природата, разказва видео на Стоян Димитров. 

Сподели