Солени пръски надежда

Филмът "Солени пръски надежда" на Роса Вроум разказва за богатите възможности, които екосистемите по Черноморието предоставят на местните общности и бизнеса, както и за проблемите с опазването и устойчивото развитие.

“Няма риба!”, алармира началото на филма. Риболовът все още е начин за препитание у нас и всяка сутрин десетки лодки излизат на риболов в Черно море. Рибарите обаче разказват, че всяка година рибата намалява все повече. Филмът поставя акцент и върху туристическите бизнес паркове като възможност за печалба от устойчиво използване на природата и примера на "Албена", старите къщи като възможност за туризъм без още бетон и икономическите ползи от подходящите условия за наблюдение на птици по българското Черноморие.

Този филм е публикуван в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“ по програма „BG03.03: Секторни политики за системно използване на екосистемните услуги“ към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Финансовият механизъм на ЕИП или операторът на програмата не са обвързани и не носят никаква отговорност за каквато и да било част от това съобщение. Цялата отговорност за съдържанието се носи от изпълнителите на проекта: сдружение „За дивата природа БАЛКАНИ“, фондация “БлуЛинк” и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Сподели