Солени пръски надежда

Sorry, you need to install flash to see this content.

Филмът "Солени пръски надежда" на Роса Вроум разказва за богатите възможности, които екосистемите по Черноморието предоставят на местните общности и бизнеса, както и за проблемите с опазването и устойчивото развитие.

“Няма риба!”, алармира началото на филма. Риболовът все още е начин за препитание у нас и всяка сутрин десетки лодки излизат на риболов в Черно море. Рибарите обаче разказват, че всяка година рибата намалява все повече. Филмът поставя акцент и върху туристическите бизнес паркове като възможност за печалба от устойчиво използване на природата и примера на "Албена", старите къщи като възможност за туризъм без още бетон и икономическите ползи от подходящите условия за наблюдение на птици по българското Черноморие.

Този филм е публикуван в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“ по програма „BG03.03: Секторни политики за системно използване на екосистемните услуги“ към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Финансовият механизъм на ЕИП или операторът на програмата не са обвързани и не носят никаква отговорност за каквато и да било част от това съобщение. Цялата отговорност за съдържанието се носи от изпълнителите на проекта: сдружение „За дивата природа БАЛКАНИ“, фондация “БлуЛинк” и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Сподели