Вилем Оостенбринк: Завръщане към морето

Вилем Т. Оостенбринк е поет и мечтател, бивш координатор на проекти за холандската организация Milieukontakt Oost Europa. На 21.11.2014 г. след цеременията по връчване на наградите на БлуЛинк "Свободен електрон" за 2014 г. и представянето на доклада Global Information Society Watch на български, Оостенбринк прочете свои стихове, написани на редкия долносаксонски език Грьонингс. Тук можете да видите и чуете стихотворението "Завръщане при морето", представено и преведено на английски език от автора.

През 1997 - 1998 г. като коодинатор на фонда на Milieukontakt за подкрепа на природозащитни организации за България, Оостенбринк насърчи и подкрепи финансово съвместни инициативи като мрежата BlueLink.net и платформата за доброволчески обмен CVS .Съучредители и в двете организации стават членовете на ЕКО-КЛУБ 2000 - природозащитна организация на  журналисти, архитекти, биолози и други млади хора, свързани помежду си от любовта към морето и плаването под ветрила. Ooстенбринк е индивидуален съучредител на фондация "БлуЛинк" и член на Съвета на учредителите.

Събитието се проведе в Център за култура и дебат "Червената къща", в рамките на еднодневен фестивал "Време за действие", организиран от БлуЛинк.

Сподели