Владимир Иванов

Специалист "Онлайн журналистика и мрежуване".

Съвместява функциите на репортер, редактор и ПР, носи отговорността за това кое къде се намира по сайтовете на БлуЛинк (и съответно - кое не се намира), обучава представители на НПО да представят информация за дейността си в медиите.

Работил е като редактор, преводач, гид.

Учил е филология и европеистика в София и Париж.

Контакт: v_ivanov [at] bluelink.net

Сподели