Форум "Време за действие" 2019

Дата: 
Thu, 2019-10-17 09:00 - 18:00

Представители на правозащитни и природозащитни организации, отстояващи демократичното гражданско участие и достъпа до правосъдие, ще събере традиционният форум "Време за действие". Тазгодишното издание ще се проведе на 17.10.2019 г. в Дома на Европа в София. Събитието се състои от четири тематични кръгли маси, които събират дейни граждански участници в демократичните граждански процеси в съответствие с основополагащите ценности на Европейския съюз и стратегията на BlueLink.

Всички желаещи да се включат в някоя от четирите кръгли маси в рамките на "Време за действие" са добре дошли. Тъй като местата в залата са ограничени, необходимо е участниците да попълнят формуляр за предварителна регистрация, като отбележат в кои кръгли маси биха искали да се включат. Регистрацията за форума ще е отворена до 12:00 часа на 14.10.2019. Предварителна програма на събитието можете да намерите тук.

Форум „Време за действие” 2019 се състои от четири тематични кръгли маси. Резултатите от всяка от тях ще формират общите препоръки от форума и ще бъдат представени в заключителната му сесия. Всяка от кръглите маси се организира от граждански организации и коалиции, ангажирани със следните проблеми:
• екологичните оценки като инструмент за гражданско участие;
• подобрен достъп на гражданите до правосъдие;
• преодоляване на натиска над гражданските активисти и гражданското общество; и
• идентичност и предизвикателства пред демократичното гражданско общество.

Фокус на работата на форума са гражданските организации и движения, които активно работят за защита и утвърждаване на демократичното гражданско общество, ценностите на Обединена Европа, и за опазване на общите природни ресурси, и в резултат са подложени на натиск и тормоз от политическото и икономическо статукво в държавата. Покана за участие е отправена и до представители на институции, чиито действия имат въздействие върху участието на НПО при вземането на решения и достъпа им до правосъдие, както и представители на международните граждански мрежи Justice and Environment и European Civic Forum.

В откровена работна дискусия участниците ще споделят опит и оценки на текущите процеси, и формулират практически насоки за действие. Целта е да се насърчи споделена визия между тях за постигане на ефективно гражданското участие при вземането на решения, достъп до правосъдие, обезпечаване на прозрачно и демократично управление, както и за съпротива срещу различните форми на натиск над демократичното проевропейско гражданско общество.

Форум “Време за действие” 2019 е посветен на 30-тата годишнина от събитията през 1989 г., белязали края на авторитарния режим и дали началото на свободния проевропейски граждански демократичен порив в България и страните от Източна и Централна Европа. Осъществява се като част от партньорството на BlueLink с мрежата от адвокати по околна среда от страни на ЕС - Justice and Environment, в рамките на проект, финансиран от програма LIFE НПО грантове на ЕС.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели