Нагревами тютюневи заблуждения

Нагреваеми тютюневи заблуждения: Как тютюневите компании лансират подвеждащи твърдения пред медиите,
науката и държавното управление
София, 2024 г.
Авторски екип на фондация „БлуЛинк”, с редактор Павел Антонов
Издател: Сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“
Печат: Копи Принт Груп ЕООД, София
ISBN: 978-619-91863-2-9


Всички права са запазени от „Kоалиция за живот без тютюнев дим” под международен лиценз CC BY-NC-ND,
който позволява използване с посочване на източника, за некомерсиални цели и без производни.

Настоящото изследване е изпълнено и публикувано по проект на „Коалиция за живот без тютюнев дим“, финансиран от Vital Strategies. Съдържанието е отговорност на авторите и по никакъв начин не отразява позициите на донорите.
Авторите изразяват признателност към експертите на Kоалиция за живот без тютюнев дим - д-р Гергана Гешанова, председател и д-р Маша Гавраилова, за сърцатото участие в изработването на това издание. Специални благодарности на Ким де Роуз и екипа на Vital Strategies за усилието и търпението в реализацията на този проект.

Повече информация за усилията, действията, анализите и позициите на Коалицията за живот без тютюнев дим може да намерите на адрес в интернет: https://coalicia.bezdim.org

Изследователската, журналистическа и мрежова работа на фондация “БлуЛинк” е на Ваше разположение на адрес: https://www.bluelink.net
За контакти с авторите и издателите на настоящото изследване ни пишете на електронен адрес: coalition [dot] bezdim [at] gmail [dot] com или чрез формата за контакти на фондация "БлуЛинк"

Съдържание

English Language Summary 5
Въведение 9
Глава 1. Недоказани твърдения: „намален риск“ и „намалена вреда“. 11

 • Заявления за IQOS пред FDA 13

Глава 2. Нагреваеми журналистически източници 19

 • 24 часа никотин 20
 • Тютюнев капитал 21
 • Мениджър пуши 22
 • Алея на тютюневата слава 23
 • Следа от отговорна журналистика 23
 • „Нейтив-реклама“, която се вписва перфектно 24
 • Закони, удобни за заобикаляне 25
 • Вносни твърдения 26
 • Какво може да се направи 27

Глава 3. Науката на прицел 29

 • Контролът върху тютюна: „провал“? 29
 • Популяризиране на посланията на индустрията 30
 • Професионална съпротива 31
 • Наука на повикване 32
 • Едно програмно интервю 33
 • Настояване за „намалена вреда“ 34
 • Заключения и препоръки 35

Глава 4. В името на народа! 39

 • Въздадена справедливост 39
 • Между два закона 40
 • Въпрос на политическа воля 41
 • Препоръки за действие 43

Глава 5. Удобни акцизи 45

 • Как тютюневата индустрия си поръчва акцизи 46
 • Тютюневи гласове в парламента 46
 • С „грижа” за младите хора 48
 • Една трудна дефиниция 49
 • Фалшивите претенции за „намалена вреда” 50

Заключение 53
Списък на използваните източници 57

Въведение


Както по света, така и в България, тютюневата индустрия активно се съпротивлява срещу политиките за контрол на тютюна. За целта тя използва
традиционно силното си влияние сред вземащите решения и политиците, изкривява в своя полза отразяването на тютюневите и свързаните с тях изделия от средствата за масово осведомяване.

След почти пълното закриване и ликвидиране на местното производството на цигари в България, последвало сенчестата приватизация на някогашния
държавен мастодонт „Булгартабак“, чуждестранни гиганти завзеха българския пазар. Как те налагат своите интереси при формирането на държавните политики, използвайки мрежа от посредници, включително мозъчни тръстове, благотворителни организации, пациентски организации, медии, видни обществени фигури, разкрихме през 2022 г. в доклада „Токсична зависимост“[i].

Като част от това вмешателство, тютюневи компании агресивно лансират относително наскоро въведената от тях гама от нагреваеми тютюневи продукти като “по-безопасни“, “по-малко вредни” и – съответно – „част от решението“ на проблема с употребата на тютюн. Като използва за отправна точка категоричното мнение на независими изследователи и Световната здравна организация, според които подобни твърдения са недоказани и безпочвени, настоящото изследване разследва и разкрива как индустрията успява да ги прокара пред политиците, учените, медицинското съсловие и медиите, и обществото като цяло.

Изследването, чиито резултати излагаме тук, бе възложено от Коалиция за живот без тютюнев дим на разследващ екип на „БлуЛинк“ – мрежа с 25-годишна история в анализите и практическото подпомагане на дигиталните, медийни и граждански комуникации в подкрепа на демокрацията, опазване на околната среда и общоевропейските ценности. С негова помощ Коалицията има за цел да подобри разбирането за заплахата от подвеждащите твърдения за „намалена вреда“ и „подобрена безопасност“ на нововъведените тютюневи и никотинови продукти и да подкрепи усилията за включването им в политиките за контрол на тютюна, очертани от Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО.
Повишаването осведомеността на обществеността, гражданското общество и медиите ще ги „имунизира“ срещу тактиките на тютюневата индустрия. Това ще им позволи да реагират по-адекватно и своевременно на манипулативни твърдения, PR кампании, законодателни инициативи и политически дебати по контрола на тютюнопушенето.

Първата ни стъпка е да изясним липсата на категорични основания за подвеждащите твърдения на тютюневите компании за „намалена вреда“, „понижен риск“ от нагреваемите им тютюневи продукти. За целта в първа глава анализираме в детайли издадените (или отказани) разрешения за продажбата им на територията на САЩ от Американската агенция за лекарствата и храните (FDA), както и други независими научни източници. Детайлите на издадените в САЩ лицензи и категоричното оспорване на подвеждащите твърдения, които разглеждаме, не получават адекватно отразяване в средствата за масово осведомяване. Вместо това, дори в по-реномирани издания, с претенции за високо качество на журналистиката, видимо надделяват тезите на тютюневите компании. Уверяваме се, че е така във втора глава, където разглеждаме медийни публикации, засягащи нагреваемите тютюневи изделия (НТИ). В търсене на обяснение разкриваме сведения, че почти всички цитирани издания получават спонсорство от може би най-активно ангажираната в лансирането на НТИ тютюнева компания - „Филип Морис“. А границата между обществено отговорна журналистика и платен PR е трудна за разпознаване.

Дори най-отговорният и добронамерен журналист търси становище от реномирани научни източници по сложен въпрос, какъвто е степента на риск за здравето от НТИ. Оказва се обаче, че множество научни доклади, конференции и издания тиражират все същите твърдения на индустрията за „намалена вреда“ от тях. Нещо повече, мастити изследователи, с тежки научни титли, ги препоръчват като „част от решението“ за преодоляване на проблемите, породени от никотиновата зависимост. Само че върху претенцията им за научна независимост и интегритет пада сериозна сянка, когато са финансирани от „Филип Морис“ или други компании, чийто търговски интерес съвпада с уж научните им изводи. Няколко такива случая с научни или медицински конференции и журнали, получаващи тютюнево финансиране, разкриваме в трета глава.

Усърдното налагане на недоказаните, но изгодни за индустрията твърдения относно НТИ, има пряко въздействие върху законите, които бранят хората от тютюна и свързаните с употребата му рискове. В дефинициите на тези закони са допуснати дребни, но съществени неточности, които оставят НТИ извън обхвата на действащата забрана за тютюнопушене например. Използваме решение на независимия български съд, за да идентифицираме законовите пробойни около нагреваемия тютюн в четвърта глава.

Как тютюневите компании извличат печалби от създадената обществена заблуда се вижда в последната, пета глава. В нея разглеждаме как и защо
приетият в края на 2022 г. акцизен календар оставя НТИ с по-ниско облагане от традиционните цигари. И виждаме как недоказаните аргументи за „намалена вреда“ се използват дори от парламентарната трибуна.

Очевидно настоящият доклад не покрива всички аспекти на проблема с  подвеждащите твърдения на тютюневата индустрия и последиците от тях. За разследването и документирането им са необходими много повече ресурси и квалифицирани усилия, с каквито журналистическият и изследователски екип на „БлуЛинк“ не разполага. Заедно с експертите от Коалиция за живот без тютюнев дим използваме събраната и представена тук информация, за да очертаем проблема и да препоръчаме изводи и необходими стъпки за решаването му, в полза на общественото здраве и предпазването на бъдните поколения от убийствената зависимост, от която печели тютюневата индустрията.

Сподели