За БлуЛинк

БлуЛинк е утвърдена организация с идеална цел да развива капацитета на прогресивното гражданско общество и да подпомага демокрацията, природосъобразното устойчиво развитие и прилагането на ценносттие на обединена Европа. БлуЛинк реализира целта си като насърчава стратегическото ползване на интернет, общественополезна журналистика, изследвания и застъпничество за политиките, които ги формират.


БлуЛинк е регистрирана в България като фондация в обществена полза, която работи в следните ключови области на действие:

  • независим обмен на информация, електронни инструменти и мрежово общуване на активни граждански групи и организации;
  • подобряване на участието на гражданите и техните организации при вземането на решения и достъпа им до информация и правосъдие;
  • укрепване и практикуване на професионална журналистика в обществен интерес в България и централноевропейския регион; и
  • изследвания, анализ и застъпничество за политики, съответстващи на мисията на фондацията, вкл.защита на свободата на словото в интернет.

 

Основни инструменти за реализиране на мисията на фондацията са: BlueLink.net - Мрежата за гражданска активност; Евромегдан - е-списание на български за журналистика в обществен интерес, и BlueLink Stories - международното англоезично издание със същата цел. Като издател, БлуЛинк се придържа към Етичния кодекс на българските медии.

Мрежата BlueLink.net е създадена през 1998 г. от  ЕКО-КЛУБ 2000, Еко-клуб “Тера” - Благоевград, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие - Варна, Геоекоклуб “Академика” – Велико Търново, Българско дружество за защита на биоразнообразието “Семпервива” - Перник, “Зелени Балкани” - София, “За Земята”, Информационен и учебен център по екология. Концепцията за мрежата и нейната първоначална реализация осъществяват уеб-експертът арх. Васил Беязов, журналистът Павел Антонов и холандският активист и експерт Вилем Оостенбринк, по това време представител на Milieukontakt Oost-Europa за България. Същите организации (с изключение на "Семпервива") и личности стават съучредители на фондация "БлуЛинк" през 1999 г.

 

Стратегически документи

Стратегически работен план на БлуЛинк 2017 - 2020

Стратегически работен план на БлуЛинк 2014 – 2017

Стратегически план на БлуЛинк Информационна Мрежа 2008 - 2014

Стратегически план на БлуЛинк 2004 - 2007

Стратегически работен план на БлуЛинк 2002 - 2003

 

Годишни отчети

Отчет за 2017

Отчет за 2016

Отчет за 2015

Отчет за 2014

Отчет за 2013

Отчет за 2012

Отчет за 2011

Отчет за 2010

Отчет 2007 - 2009

Отчет 2006

Отчет 2005

Отчет 2004

Отчет 2003

Отчет 2001 - 2002

 

Сподели