За БлуЛинк

Идеални цели и области на действие

Идеалната уставна цел на BlueLink е да развива капацитета на прогресивното гражданско общество и да подпомага демокрацията, природосъобразното устойчиво развитие и прилагането на ценносттие на обединена Европа.

BlueLink е регистрирана в България като фондация в обществена полза, която работи в следните ключови области на действие:

  • независим обмен на информация, електронни инструменти и мрежово общуване на активни граждански групи и организации;
  • подобряване на участието на гражданите и техните организации при вземането на решения и достъпа им до информация и правосъдие;
  • укрепване и практикуване на професионална журналистика в обществен интерес в България и централноевропейския регион; и
  • изследвания, анализ и застъпничество за политики, съответстващи на мисията на фондацията, вкл.защита на свободата на словото в интернет.

 

Методи на действие

Фондация "БлуЛинк" събира средства, с които подпомага  и изпълнява дейностисти и проекти за реализиране на идеалните си цели. Те включват  стратегическо ползване на интернет, общественополезна журналистика, изследвания и застъпничество за политики, в подкрепа на граждански движения и организации, които отстояват сходни на нашите ценности и цели.

Основни инструменти за реализиране на мисията на фондацията са: BlueLink.net - Мрежата за гражданска активност; Евромегдан - е-списание на български за журналистика в обществен интерес, и BlueLink Stories - международното англоезично издание със същата цел. Като издател, BlueLink се придържа към Етичния кодекс на българските медии.

 

Съучредители

Мрежата за гражданско действие BlueLink.net е създадена през 1998 г. от  ЕКО-КЛУБ 2000, Еко-клуб “Тера” - Благоевград, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие - Варна, Геоекоклуб “Академика” – Велико Търново, Българско дружество за защита на биоразнообразието “Семпервива” - Перник, “Зелени Балкани” - София, “За Земята”, Информационен и учебен център по екология. Концепцията за мрежата и нейната първоначална реализация осъществяват уеб-експертът арх. Васил Беязов, журналистът Павел Антонов и холандският активист и експерт Вилем Оостенбринк, по това време представител на Milieukontakt Oost-Europa за България. Същите организации (с изключение на "Семпервива") и личности стават съучредители на фондация "БлуЛинк" през 1999 г.

 

Стратегически документи

"В подкрепа на гласовете". Стратегически работен план на БлуЛинк 2017 - 2020

Укрепване на журналистиката в обществен интерес, собствен медиен продукт и стратегически интернет инструменти за гражданско участие. Работна стратегия на фондация „БлуЛинк“ за периода 2014 –2017 г.

 

Годишни доклади

"Нови предизвикателства, нови хоризонти". Годишен доклад на БлуЛинк за 2020

"Заедно срещу новите стени". Годишен доклад на БлуЛинк за 2019

"Гласове под обсада". Годишен доклад на БлуЛинк за 2018

"В подкрепа на гласовете: независима журналистика и критично гражданско общество". Годишен доклад на БлуЛинк за 2017

"За по-добър климат в гражданското общество и медиите". Годишен доклад на БлуЛинк за 2016

"Енергия за промяна". Годишен доклад на БлуЛинк за 2015

"Журналистика и инструменти в обществен интерес". Отчет за 2014

Доклад на УС за дейността през 2013 г.

Годишен отчет за 2012 г.

Годишен отчет 2011

Отчет за 2010

"Възходът на е-гражданина". Отчет за 2007 - 2009 /на английски/

Сподели