За БлуЛинк

 

Идеални цели и области на действие

Идеалната уставна цел на BlueLink е да подпомага демокрацията, опазването на околната среда и прилагането на ценностите на обединена Европа, като развива способността на гражданското общество за стратегическо използване на интернет.

BlueLink е регистрирана в България като фондация в обществена полза, която работи в следните ключови области на действие:

  • независим обмен на информация, електронни инструменти и мрежово общуване на активни граждански групи и организации;
  • подобряване на участието на гражданите и техните организации при вземането на решения и достъпа им до информация и правосъдие;
  • укрепване и практикуване на професионална журналистика в обществен интерес в България и централноевропейския регион; и
  • изследвания, анализ и застъпничество за политики, съответстващи на мисията на фондацията.

 

Методи

Фондация "БлуЛинк" събира средства, с които подпомага  и изпълнява дейности и проекти за реализиране на идеалните си цели. Те включват  стратегическо ползване на интернет, общественополезна журналистика, изследвания и застъпничество за политики в подкрепа на граждански движения и организации, които отстояват сходни на нашите ценности и цели.

Основни инструменти за реализиране на мисията на фондацията са: BlueLink.net - Мрежата за гражданска активност; Евромегдан - е-списание на български за журналистика в обществен интерес, и BlueLink Stories - международното англоезично издание със същата цел. Като издател, BlueLink се придържа към Етичния кодекс на българските медии.

 

Съучредители

Мрежата за гражданско действие BlueLink.net е създадена през 1998 г. от  ЕКО-КЛУБ 2000, Еко-клуб “Тера” - Благоевград, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие - Варна, Геоекоклуб “Академика” – Велико Търново, Българско дружество за защита на биоразнообразието “Семпервива” - Перник, “Зелени Балкани” - София, “За Земята”, Информационен и учебен център по екология. Концепцията за мрежата и нейната първоначална реализация осъществяват уебекспертът арх. Васил Беязов, журналистът Павел Антонов и холандският активист и експерт Вилем Оостенбринк, по това време представител на Milieukontakt Oost-Europa за България. Същите организации (с изключение на "Семпервива") и личности стават съучредители на фондация "БлуЛинк" през 1999 г.

 

Стратегически документи

В защита на европейските ценности - стратегия на БлуЛинк за 2024 - 2027 г.

Мрежа, основана на ценности. Стратегия на БлуЛинк за 2021 - 2023

"В подкрепа на гласовете". Стратегически работен план на БлуЛинк 2017 - 2020

Укрепване на журналистиката в обществен интерес, собствен медиен продукт и стратегически интернет инструменти за гражданско участие. Работна стратегия на фондация „БлуЛинк“ за периода 2014 –2017 г.

 

Годишни доклади

"Против войната и разделението". Годишен доклад на БлуЛинк за 2022

"Лъч надежда". Годишен доклад на БлуЛинк за 2021

"Нови предизвикателства, нови хоризонти". Годишен доклад на БлуЛинк за 2020

"Заедно срещу новите стени". Годишен доклад на БлуЛинк за 2019

"Гласове под обсада". Годишен доклад на БлуЛинк за 2018

"В подкрепа на гласовете: независима журналистика и критично гражданско общество". Годишен доклад на БлуЛинк за 2017

"За по-добър климат в гражданското общество и медиите". Годишен доклад на БлуЛинк за 2016

"Енергия за промяна". Годишен доклад на БлуЛинк за 2015

"Журналистика и инструменти в обществен интерес". Годишен доклад на Фондация БлуЛинк за 2014 г.

Доклад на УС за дейността през 2013 г.

Годишен отчет за 2012 г.

Годишен отчет 2011

Отчет за 2010

Годишен доклад за 2009 г.

"Възходът на е-гражданина". Отчет за 2007 - 2009 /на английски/

Годишен доклад за 2000 г. /на английски/

Сподели