За БлуЛинк

БлуЛинк е утвърдена организация с идеална цел да развива капацитета на прогресивното гражданско общество и да подпомага демокрацията, природосъобразното устойчиво развитие и прилагането на ценносттие на обединена Европа. БлуЛинк реализира целта си като насърчава стратегическото ползване на интернет, общественополезна журналистика, изследвания и застъпничество за политиките, които ги формират.


БлуЛинк е регистрирана в България като фондация в обществена полза, която работи в следните ключови области на действие:

  • независим обмен на информация, електронни инструменти и мрежово общуване на активни граждански групи и организации;
  • подобряване на участието на гражданите и техните организации при вземането на решения и достъпа им до информация и правосъдие;
  • укрепване и практикуване на професионална журналистика в обществен интерес в България и централноевропейския регион; и
  • изследвания, анализ и застъпничество за политики, съответстващи на мисията на фондацията, вкл.защита на свободата на словото в интернет.

 

Основни инструменти за реализиране на мисията на фондацията са: BlueLink.net - Мрежата за гражданска активност; Евромегдан - е-списание на български за журналистика в обществен интерес, и BlueLink Stories - международното англоезично издание със същата цел. Като издател, БлуЛинк се придържа към Етичния кодекс на българските медии.

Мрежата BlueLink.net е създадена през 1998 г. от  ЕКО-КЛУБ 2000, Еко-клуб “Тера” - Благоевград, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие - Варна, Геоекоклуб “Академика” – Велико Търново, Българско дружество за защита на биоразнообразието “Семпервива” - Перник, “Зелени Балкани” - София, “За Земята”, Информационен и учебен център по екология. Концепцията за мрежата и нейната първоначална реализация осъществяват уеб-експертът арх. Васил Беязов, журналистът Павел Антонов и холандският активист и експерт Вилем Оостенбринк, по това време представител на Milieukontakt Oost-Europa за България. Същите организации (с изключение на "Семпервива") и личности стават съучредители на фондация "БлуЛинк" през 1999 г.

 

Стратегически документи

Стратегически работен план на БлуЛинк 2017 - 2020

Стратегически работен план на БлуЛинк 2014 – 2017

Стратегически план на БлуЛинк Информационна Мрежа 2008 - 2014

Стратегически план на БлуЛинк 2004 - 2007

Стратегически работен план на БлуЛинк 2002 - 2003

 

Годишни отчети

Отчет за 2018

Отчет за 2017

Отчет за 2016

Отчет за 2015

Отчет за 2014

Отчет за 2013

Отчет за 2012

Отчет за 2011

Отчет за 2010

Отчет 2007 - 2009

Отчет 2006

Отчет 2005

Отчет 2004

Отчет 2003

Отчет 2001 - 2002

 

Сподели