Журналистическа работилница за екосистеми и туризъм по Черноморието набира участници

Журналистическата работилница е дейност в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“  по програма „BG03.03: Секторни политики за системно използване на екосистемните услуги“ към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., изпълняван съвестно от Сдружение за дивата природа “Балкани”, фондация “БлуЛинк” и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Теми на работилницата

 • методи за оценка на екосистемните услуги;
 • опазване на биологичното разнообразие и хабитатите;
 • въздействие на деградацията на екосистемите и промяната в климата върху туризма; както и
 • подобряване на политиките за устойчивото ползване на екосистемните ресурси на Черно море.

 

Време и място на провеждане

15- 17 ноември 2015 г., от събота до вторник, в курортен комплекс Албена.

Участие и работен процес
Работилницата е предназначена за журналисти, които отразяват и разследват проблеми, свързани с опазването и устойчивото използване на екосистемите по Черноморието за устойчив туризъм и траен поминък на местните общности. Каним за участие журналисти, работещи в местни, регионални или национални медии, както и в независими медии и на свободна практика. По време на тридневния работен процес участниците ще придобият информация, данни и материали и ще работят практически по конкретни материали, свързнани с темите на работилницата, включително и в работни групи, които ще посетят и интервюират представители на бизнес, общини и местни общности по крайбрежието.


След успешно завършване на работилницата, участниците:

 • ще получат възможност да осъществят мултимедийни журналистически разработки и да изработят публикации в рамките на проекта; и/или
 • ще публикуват професионални журналистически материали в собствените си медии, свързани с темите на проекта.

 

Експерти:
Участие в работилницата ще вземат водещи експерти, работещи по изброените теми и проблеми, сред които:

 • Румен Драганов, Институт за анализи в туризма, старши експерт туризъм;
 • Димитър Събев, икономически експерт и разследващ журналист;
 • Андрей Ралев, СДП “Балкани”, експерт биоразнообразие и екология на черноморското крайбрежие; и
 • Д-р Пламен Пеев, международен експерт по политики на устойчивост и околна среда, Талин, Естония.

 

Работилницата ще проведат:

 • Джон Бенет, международен експерт комуникации за устойчиво развитие, редактор, Arctic Monitor, медиен обучител за UNEP, Ню Йорк, САЩ; и
 • Д-р Павел Антонов, международен експерт, управляващ редактор на БлуЛинк.нет и Евромегдан.бг, бивш главен редактор на Green Horizon - издание на Регионален център за околна среда за централна и източна Европа, Будапеща, Унгария.

 

Настаняване и условия за участие

Участието в работилницата, транспорта, настаняването и храната се покриват от организаторите, благодарение на финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство www.ngogrants.bg и съфинансиране, осигурено от фондация “БлуЛинк”. От участниците се очаква да присъстват с откъсване от работните си и лични ангажименти през целия период на работилницата.

Срокът за подаване на заявки за включване в работилницата от заинтересовани журналисти е променен на 24.00 ч. на 14.11.2015 г.,петък. Заявки се подават чрез попълване на формуляра за кандидатстване на адрес  https://bluelink.typeform.com/to/oOZ6pz.

Качествени кандидатури ще се потвърждават незабавно по реда на пристигането им. Преимущество ще получат активни журналисти, които демонстрират солиден професионален интерес и желание да изследват и публикуват материали в текстови или мултимедийни формати по изброените теми. Фондация “БлуЛинк” насърчава участието на представители на малцинства или журналисти в неравностойно положение, както и участие на журналисти и медии с доказан висок професионализъм и професионални етични стандарти. 

--

Това съобщение е публикувано в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“  по програма „BG03.03: Секторни политики за системно използване на екосистемните услуги“ към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Финансовият механизъм на ЕИП или операторът на програмата не са обвързани и не носят никаква отговорност за каквато и да било част от това съобщение. Цялата отговорност за съдържанието се носи от изпълнителите на проекта: Сдружение за дивата природа “Балкани”, фондация “БлуЛинк” и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Сподели