Зоя Борисова

Зоя Борисова има магистърска степен от СУ „Св.Кл.Охридски“ (1981).

Натрупала е значителен опит в администриране на проекти в български държавни структури и неправителствени организации. От 24 години развива кариерата си в НПО като координира работата на експерти с разнообразен профил, участва в подготовката на проекти, отчети и др. Като сътудник на информационен център от мрежата на ЕК за граждани ЕВРОПА ДИРЕКТНО е подготвяла материали за публични събития и отговори на въпроси на граждани, електронен бюлетин и за информационен сайт. Работила е като административен сътрудник и директор на Сдружение „Природен фонд“, Административен мениджър на фондация „За Нашите Деца“.

В БлуЛинк отговаря за административните дейности и документация, като от 2022 г. е Началник на административен отдел / Мениджър на проекти.

Сподели