Нова промишлена авария на Асарел Медет, която отрови за пореден път река Луда Яна


ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/
БЪЛГАРИЯ, 9 май 2014 г.
.

ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МЕДИИ


ПОРЕДНАТА ПРОМИШЛЕНА АВАРИЯ В АСАРЕЛ ОТНОВО ОТРОВИ Р. ЛУДА ЯНА


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Уведомяваме Ви за поредната екологична катастрофа причинена от Асарел Медет Панагюрище. Вчера 08.05.2014г. в резултат на промишлена авария Асарел Медет за пореден път залпово замърси р Луда Яна. Наши сътрудници от с. Баня установили умряла риба в реката до селото, цвета на водата променен в сребрист. Уведомили са РИОСВ Пазарджик за аварията, а изпратената комисия е взела проби и снимала умрялата риба.
Припомняме че хората от с Попинци пият вода от плитки кладенци разположени непосредствено до р Луда Яна, населението по цялото поречие използва повърхностните води на реката за напояване на земеделски площи.
Асарел Медет многократно замърсява р. Луда Яна през последните 20 години безнаказано, без да е потърсена отговорност за осъществяване на Чл. 352. (1) от НК. Повторяемостта на престъпленията във времето, деяния които продължават и до днес, можете да проследите в Проложение 1.
Настояваме ръководството на Асарел Медет  и отговорните служители на РИОСВ Пазарджик да бъдат подведени под отговорност за системно осъществяване на престъпления по екогеноцид и укривателство, с цел да се избегне търсене на наказателна отговорност от извършителите.

С уважение:

Константин Дичев
Управление на природните ресурси
ГД БОПП
ул. “Витоша” № 22, гр. Нови пазар
тел 0886 96 65 83

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обяснение на Константин Георгиев Дичев пред РПУ на МВР Панагюрище за установените престъпления на ОПГ между РИОСВ Пазарджик и Асарел Медет
09.06.2011г.
Сутринта на 16 юни 2010 г. в резултат на промишлена авария Асарел Медет е изпуснал отровни химикали и тежки метали в река Банска Луда Яна. В резултат 20 км от реката са отровени, за което свидетелстват умрелите риби по реката. Изпратих пресъобщение /Приложение 1 до медиите, МОСВ, Главна прокуратура до прокурор Марков, народни представители и т.н./ Доказателство са изявленията на:
„Аварийно затлачване на канавка с богати разтвори от окисния отвал на обекта след пороен дъжд през нощта на вторник срещу сряда е причинило замърсяването - това съобщи за радио "Фокус" Цветана Чочева от РИОСВ-Пазарджик. Източникът на замърсяването е "Асарел Медет", потвърди тя.” Приложение 2
Взети са проби от РИОСВ Пазарджик и след време научаваме че Асарел е глобен от РИОСВ със 5000лв и с това приключва всичко!
В този случай директора на РИОСВ Пазарджик не е сезирал прокуратурата за осъществено престъпление по Чл. 352. (1) от НК, или поне ние нямаме такива данни , като с това, като орган на властта, е пропуснал да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, с цел да избави извършилия престъплението от наказание, което му се следва по закон и явно е осъществил Чл. 288от НК.
Няколко месеца по късно на 09.12.2010г. отново комбината Асарел Медет изпуска отрови и отново много по тежко замърсява р. Луда Яна, вследствие на което умряла риба в големи количества се наблюдава и под с Попинци отдалечено на повече от 20 км от Асарел като се следва течението на Луда Яна. За тази крупна производствена авария РИОСВ Пазарджик и извършителя Асарел като „причина изтъкват за замътването на реката постъпване на кал от пътя при почистването на микроязовир, намиращ се в коритото на река Асарелска” /Приложение3/
Наблюдаваме същите действия от страна на РИОСВ Пазарджик и Асарел Медет. Отново директора на РИОСВ Пазарджик не е сезирал прокуратурата за осъществено престъпление по Чл. 352. (1) от НК, като с това, като орган на властта, е пропуснал да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, с цел да избави извършилия престъплението от наказание, което му се следва по закон.
Нещо повече служителите на РИОСВ Пазарджик са извършили явно документно престъпление с осъществяване на чл. 311 от НК за което съдим от съставения протокол, който Асарел цитира пред обществеността за да омаловажи престъплението си и да бъде спряно наказателно дирене спрямо виновните лица.
„Като част от обследването на района, експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик извършиха проверки в „Асарел-Медет” на 9 и 10 декември т.г. От предоставения на „Асарел-Медет” Протокол за проверка №02-92/10.12.2010 на РИОСВ-Пазарджик, става ясно, че безспорно се е установило като причина за замътването на реката постъпване на кал от пътя при почистването на микроязовир, намиращ се в коритото на река Асарелска. Фирмата-изпълнител, извършваща почистването, не е предприела мерки за обезопасяване на площадката и недопускане на навлизане на кал в коритото на отбивния канал на река Асарелска, в резултат на което част от коритото на река Банска Луда Яна е с насложени утайки. На „Асарел-Медет” е направено предписание незабавно да се предприемат мерки за прекратяване и недопускане на навлизане на кал при почистване на микроязовира.  Това е осъществено.”
Вследствие на тази явна документна измама написах второ прессъобщение, което също така изпратих до медиите, МОСВ, Главна прокуратура с прокурор Марков и други институции /Приложение 4/. Моля да обърнете особено внимание на следните абзаци в Приложение 4:
„Асарел Медет си призна вината за замърсената Банска Луда Яна при чистене на утайника /бивш микроязовир на АПК/ на Обогатителната фабрика Асарел.
По време на производствената си дейност, Асарел Медет превръща микроязавира в утайник на отпадъци, продукт на многобройните аварии на самата Обогатителна фабрика, рудника и окисния отвал. При всички показатели еко катастрофата е причинена от производствена авария, защото за 20 години на експлоатация на  Обогатителна фабрика Асарел, бившия язовир на АПК непрекъснато се запълва от наноси и флотационен концентрат със съдържание на тежки метали, химикали, реагенти и други производствени отпадъци. Периодично Асарел чисти тези производствени отпадъци от утайника. Доказателство за това е самият факт че оттогава, вече 20 години язовира вече не се използва за напояване на земеделски площи, за което е проектиран, а се е превърнал в хранилище, утайник на отрови.
За пореден път Асарел, както и РИОСВ Пазарджик прикриват истината, като използват неверни определения. Вместо утайник на производствени отрови наричат източника на замърсяване „микроязовир”, вместо утайки на тежки метали, химикали и реагенти – „кал от микроязовира”. Интересно по какъв начин „кал от микроязовир” попаднал в реката може да изтрови цялата ихтиофауна на 20 км. надолу по течението? Това е подигравка с живота и здравето на хората тровени години наред и пренебрежително отношение спрямо интелектуалния и професионален потенциал на българските журналисти.
Тези измами на РИОСВ и фирмата допуснала престъплението, целят да се прикрие истината за системния геноцид на който са подложени хората по поречието на реките Луда Яна и Марица с постоянните замърсявания на водата, въздуха и почвите от предприятието.  Отровите бълвани от Асарел постепенно изменят целия химичен анализ на почвите, надземните и подземни  води в долините на  реките Луда Яна и Марица. ”
Асарел Медет системно и безнаказано трови река Банска Луда Яна като редовно застрашава живота и здравето на гражданите живеещи по поречието на река Луда Яна. Директора на РИОСВ Пазарджик е в конфликт на интереси, защото доскоро беше дълги години главен еколог на Асарел. Доказателство за конфликта на интереси са явните престъпления, които РИОВ Пазарджик и директора допускат, с цел да се прекрати наказателно дирене от страна на държавата за екогеноцида който Асарел години налага над бедните и безропотни граждани по поречието на Луда Яна и Марица. За 2010 година официално са регистрирани две крупни производствени замърсявания на река Банска Луда Яна от Асарел Медет, без да е потърсена наказателна отговорност!
Цялото село Попинци се водоснабдява с питейна вода от кладенци разположени на няколко метра дълбочина до самата река!

Сподели