Мрежата за образование за устойчиво развитие „Златен орех” търси своя слоган!

Първата мрежа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие в България се казва „Златен орех”. Сайтът на платформата www.zlatenoreh.net ще стартира в началото на 2016 година.

Към момента „Златен орех” е плод на 10 месеца усилена работа и шест проведени работни срещи в градовете Враца, Ловеч, Варна, Смолян, Пловдив и София с участието на над 150 експерти и представители на формалното и неформалното образование в страната. Те взеха отношение към концепцията и структурата на мрежата, както и към критериите за качество на неформалното образование за устойчиво развитие, които са в основата на знака за качество „Златен орех”. Всички организации в мрежата „Златен орех” следва да бъдат носители на знака със същото име, като кандидатстването за знака също ще бъде отворено в началото на 2016 година .

Сега „Златен орех” търси своя слоган, в дух на сътрудничество, активно включване и творчество. Можете да гласувате за мото или да дадете своето предложение тук.

 

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие” се реализира в партньорство от седем нестопански организации - Фондация „Екоцентрик” (София), Фондация „ЕкоОбщност“ (София), Сдружение „Клуб приятели на Природен парк „Врачански Балкан” (Враца), Сдружение „Екомисия 21 век“ (Ловеч), Сдружение ГЕУМ (Варна), Сдружение „Зелени Балкани“ (Пловдив) и Народно Читалище „Бъдеще сега 2006” (с. Гудевица, Смолян) и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г.
www.ngogrants.bg

Сподели