Зона за данни

Платформа "Зона за данни" предоставя достъп до категоризирана институционална информация, примери от успешни инициативи, използващи данни, и обучителни ресурси за анализ и визуализация на данни. Достъпна е на https://datazone.iped.bg/.

Платформата е част от проект „Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании”, който цели да помогне на българските неправителствени организации да работят по-успешно за своите каузи и инициативи, предоставяйки им синтезирана информация и бърз достъп до методи и инструменти за работа с данни.

Проект „Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании” се изпълнява от „Институт за развитие на публичната среда”  с финансовата подкрепа  на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от сдружение „Институт за развитие на публичната среда”.

Сподели