Работещите студенти вече ще имат право на парични обезщетения, когато останат без работа

След неколкократно отлагане, преди да излязат във ваканция заради президентските избори, депутатите най-после приеха на второ четене промените в Закона за насърчаване на заетостта. Част от тях са изключително важни за работещите студенти, тъй като им дават право да получават обезщетения за безработица, ако изгубят работата си и отговарят на условията в Кодекса за социално осигуряване.*

Част от студентите – предимно тези в редовна форма - биват издържани от родителите си, докато следват. Но друга част се издържат сами. Освен това много хора записват второ висше в зряла възраст с цел да се преквалифицират в сфера, в която реалният живот им е показал, че има по-добри шансове за реализация. С други думи, полагат съзнателни усилия да не бъдат безработни, да се реализират професионално в дългосрочен план. Тези съзнателни усилия би трябвало да се стимулират от Закона за насърчаване на заетостта, вместо да им се пречи. Според старите правила обаче студентите бяха лишавани от социални помощи единствено поради факта, че попадаха в категорията „учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време“. ЗНЗ не допускаше вариант, при който гражданинът може да попада едновременно и в двете категории – „учащ се“ и „безработен“; щом си учащ, това изключваше възможността да си безработен и да получаваш парично обезщетение. Преди да бъдат приети промените в ЗНЗ, на сайта на Министерството на труда и социалната политика месеци наред студенти задаваха въпроса защо си плащат социални осигуровки, докато работят, а нямат право на парично обезщетение, когато изгубят работата си. От Социалното министерство отговаряха: "В момента се подготвят законодателни промени, които ще регламентират правото на учащи се, които отговарят на условията, регламентирани в чл. 54 а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, да получават парично обезщетение, независимо от факта, че продължават образованието си".

Дали да прекъснат следването си, за да имат право на обезщетение (при което на  практика дипломирането се отлага с цяла година)? Или да продължат да учат, но без подкрепа от държавата, с която да покриват жизнения си минимум, докато си намерят нова работа? След коригирането на ЗНЗ студентите вече няма да си задават тези въпроси при регистрацията си като безработни в Бюрото по труда.

В мотивите за промените на ЗНЗ, внесени в Народното събрание на 1 август, 2016, се посочваше следното: „В Допълнителните разпоредби на ЗНЗ след промяна в определението „безработен“ учащите се ще могат да се регистрират като безработни и да ползват правото на парично обезщетение за безработица, когато отговарят на останалите условия, регламентирани в Кодекса за социално осигуряванe”. Според новото определение „Безработен е лице, което при регистрацията си в Бюро по труда не работи, търси работа, има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му от Бюро по труда“. Така учащите задочно и дистанционно вече ще имат право на обезщетение. Жалко само, че положителните промени се гласуват повече от месец след началото на академичната учебна година. И така безработни, които са имали желание да повишат квалификацията си чрез висше, са пропуснали сроковете за записване в повечето университети.

Предстои приетият на 27 октомври Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта да бъде изпратен на Президента, след което от него ще се очаква да издаде указ за обнародването му в Държавен вестник. Три дни след обнародването му в Държавен вестник законът ще влезе в сила. Статуса на закона може да следите на сайта на Народното събрание: http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42659/

*Условията в Кодекса за социално осигуряване, на които трябва да отговарят студентите, за да имат право на парични обезщетения за безработица:
1. да имат внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и да имат регистрация като безработен в Агенцията по заетостта;
2. да нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, професионална пенсия за ранно пенсиониране или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава;
3. да не упражняват трудова дейност, за която да подлежат на задължително осигуряване.
 

Повече за кампанията "Върнете на студентите обезщетенията за безработица!" можете да откриете тук.

Сподели