Българският опит от дългогодишните изследвания на взаимодействието между видовете птици и ватърните генератори вече е достъпен в световната база данни TETHYS

Какво е Tethys (линк: https://tethys.pnnl.gov/ ). За да отговорим на нарастващата нужда от енергия в глобален мащаб, индустриалните държави търсят начини за добив на енергия от възобновяеми източници като вятър, морските вълни и редуващите се приливи и отливи по океанския бряг. Все още потенциалните въздействия на такива съоръжения предстои да бъдат оценени и измерени за да се гарантира, че животните, техните местообитания и екосистемните функции няма да бъдат негативно повлияни и че засегнатите видове няма да бъдат изместени от използваните в момента територии. Целта на тази база данни е да насочи индустрията в екологично-отговорна посока на развитие.
От скоро натрупаният в България пионерен опит в изследванията на взаимодействията между птиците и ветрогенераторите е достъпен в световната база данни на Thethys: https://tethys.pnnl.gov/search/bulgaria


 

Сподели