БФЖ обявява конкурс за проекти с фокус върху млади жени и момичета

Български фонд за жените (БФЖ), с финансовата подкрепа на Global Fund for Women,  обявява конкурс за проекти в сферата на женските права и постигането на равнопоставеност на половете, чиито основни бенефициенти да бъдат момичета и млади жени. Набирането на проектните предложения ще се осъществи до 23,59 ч. на 12 юни 2017 г., а общата сума на финансирането е в размер на 30000 лв.

Настоящият конкурс има следните тематични приоритети:

  • преодоляване на стереотипите, основани на пола,
  • политическо и икономическо овластяване на жени и момичета,
  • овластяване на момичета и млади жени, подложени на множествена дискриминация и/или маргинализация.

 

Той е в подкрепа на мисията на Фонда – изграждане на устойчива среда без дискриминация, в която момичетата и жените имат възможност да разгърнат напълно своя потенциал и да постигнат пълноценна реализация, и в изпълнение на стратегическите цели на организацията – овластяване на жените, развитие на силно женско движение и на социална филантропия за женски каузи в България.

За повече информация, насоки и формуляр за кандидатстване, заповядайте на сайта на Български фонд за жените.

Сподели