СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ В ЗЗ КАЛИАКРА


Системата за Ранно Предупреждение позволява управление и минимизиране на риска от сблъсък на птици с въртящите се части на вятърни генератори, чрез спиране на единични или групи турбини, или цели Вятърни централи, както и мониторинг през рискови периоди за видовете с консервационна значимост.
 
Интегрираната система се прилага от ВСИЧКИ Вятърни Електроцентрали на територията на ЗЗ КАЛИАКРА.

Период на прилагане: Целогодишно, включително по време на пролетна и есенна миграция и регистрирани хранителни миграции, водещи до висока концентрация на птици.

За изпълнение на целите се прилага комбинация от съществуващи високотехнологични радарни наблюдения, метеорологични данни, интегрирани с полеви визуални наблюдения от опитни орнитолози.

Всички подробности за пионерния опит в опазването на птиците в ЗЗ Калиакра на айта на системата: https://kaliakrabirdmonitoring.eu/начало

Сподели       

Comments

Павел Зехтинджиев's picture
Павел Зехтинджиев said: Системата за ранно предупреждение е оригинално решение за намаляване на риска в специфичните условия на ЗЗ Калиакра.
Pavel Antonov's picture
Pavel Antonov said: Моля, добавете изображение към публикацията.