Свобода на словото vs език на омразата в България

Блулинк стартира кампанията "Свобода на словото vs език на омразата: онлайн сигурност за застъпниците на правата на човека, еко- и джендър-активисти в България", за да преосмисли начините, причините и последиците от езика на омразата в интернет срещу активистите на гражданското общество и да намери ефективни практики на противодействие, които активистите могат да използват в работата си.

Активисти, граждански организации и граждани, подкрепящи правата на човека, равенството на половете или околната среда, изпитват нарастващ натиск в онлайн пространство. Това включва ежедневен език на омразата, злоупотреба с политическа реторика, заплахи с цел да заглушат гласовете на гражданското общество и да компрометират възгледите и усилията на активистите.

Вкоренени в ежедневната  политическа и медийна комуникация, езикът на омразата срещу гражданското общество се пренася и нормализира в интернет комуникациите и социалните мрежи. Това отслабва действията на властта в защита на гражданите, ерозира политическите решения и създава усещане за безнаказаност на извършителите на насилие.

Като резултат имаме повече агресия, насилие в реалния живот и потиснати гласове на гражданското общество.

Въз основа на текущите проучвания на БлуЛинк и координирани усилия на гражданското общество, тази кампания ще информира и даде възможност на активистите и техните организации:
• за по-добро разбиране на формите и механизмите на онлайн натиска, на който са подложени;
• за придобиване на умения и ноу-хау за координирани действия срещу езика на омразата; и
• за повишаване на осведомеността на широката общественост относно манипулациите и езика на омразата срещу гражданското общество, целита и идентичността на техните извършители.

Изпълнението на проекта ще е от 10 Септември до 31 Декември 2018.

Проектът е подкрепен от Асоциацията за прогресивни комуникации (APC).

Сподели