Смърт на белоглав лешояд в Гърция при липса на система за защита на птиците от ветрогенератори

Наскоро природозащитници в Гърция алармираха за намерен Белоглав лешояд в района на няколко Ветроенергийни парка е Гърция:

http://www.wwf.gr/en/news/2164-dead-griffon-vulture-emphasizes-the-need-...

В България от скоро се прилага Система за Ранно предупреждаване (СРП) за  безопасност на тези птици обект на природозащитни дейности:

https://kaliakrabirdmonitoring.eu/

Чрез тази система се осигурява на практика безопасността на зоопаркови индивиди от различни застрашени от изчезаване видове пртици обект на природозащитни проекти:

http://divoto.bg/unikalnata-istoria-na-beloglavia-lesoad-k4n

Сподели       

Comments

Павел Зехтинджиев's picture
Павел Зехтинджиев said: Много добър пример за действие на системата за ранно предупреждение