Да спасим Кара дере

Кара дере е едно от последните съхранени кътчета дива природа по Черноморието. Тук неизбродна широколистна гора се спуска по гъвкавите склонове надолу към златнопясъчния плаж за да срещне морето. Многообразието на растителни, животински видове и птици прави района ценна част от европейската мрежа от защитени територии "Натура 2000."

Целта на тази кампания е да съхрани обаянието на природата в Карадере и да го опази от хищническото застрояване и съсипия. Кампанията обединява усилията на граждани и граждански организации, насочени към осигуряване на адекватна защита на Кара дере чрез мобилизиране на обществена енергия, активна комуникация с държавните и местни власти, обмен на информация между гражданите и медиите, и стриктно прилагане и спазване на българските и европейски закони за опазване на природата и здравословната околна среда.

Как да помогна: 

За да спасим Кара дере:

- дръжте очите и ушите си отворени за нарушения, разрешения за строеж, инвестиционни намерения, бездействие или грешки на държавните и местни власти;

- активно се противопоставяйте във всеки момент чрез участие в срещи, петиции и писма, и преки разговори и протести срещу всички действия насочени към съсипване на природата, застрояване и урбанизиране на Кара дере;

- подавайте информация, търсете и оказвайте съдействие и подкрепа от всички граждани и организации, които споделят целите на кампанията;

- давайте личен пример за отговорно отношение и респект към природата и красотата на Кара дере;

- регистрирайте се на www.karadere.info и едноименната група във Фейсбук за да подавате и получавате информация за действия, документи, случаи и развития;

- убедете близки и далечни познати в необходимостта да се опази природната красота и да се спазват и прилагат законите в европейска България.

 

Кампанията има нужда от:

- доброволци за следене на решенията и дейността на държавните и общински органи;

- експертна и правна помощ за подготвяне на сигнали, становища и правни действия в защита на Кара дере.

- доброволни сътрудници за развитие на уеб страницата и попълването й с информация;

- много позитивна креативна енергия за събития, действия, инициативи и медийни изяви, които да мобилизират обществена подкрепа за Кара дере.

- финансиране за посрещане на свързаните с всичко това разходи и време за координация.

Връзка с нас: 
интернет страница: www.karadere.info, е-поща: karadere [dot] save [at] gmail [dot] com или на място с Мария Лалева в с. Горица над Кара дере
Сподели