Блулинк се включи в даренията за лечението на Мария Молешка

Мария Молешка на среща на ПДИ

Мария Молешка, създател на ИнфоЕкоклуб Враца, се нуждае от спешно, скъпоструващо лечение в чужбина. Десетки организации и отделни хора подкрепят кампанията  за спасяване на природозащитничката, която от 20 години се бори с големите замърсители в северозападна България, отстоява чистата и достойна градска среда на Враца, София, Златица и гради реално, работещо законодателство в областта на замърсяването.

Общата необходима сума за лечение в Берлин е около 55 000 евро. Открита е банкова сметка за набиране на средства за основната операция, която струва 35 000 евро. Операцията ще бъде планувана, след като сумата бъде набрана и преведена клиниката. Веднага след операцията от клиниката в Берлин ще  информират за  последващата терапия, както и за нейната стойност, която по предварителни данни е около 20 000 евро. В спешните дарения се включи и Блулинк със сумата от 1000 лв (сметката за дарения е под текста).

Молешка има главна роля в документалния филм на Зорница Гюрова "Мисия възможна", излъчен по БНТ през 2001 г.  В него тя излага случаи със закононарушения от страна на кмета на Враца при отдаване на терени за строителство, разказва и за корупционни схеми в града. Координатор на Програма достъп до информация за Враца до 2005 г., Мария Молешка, активно ползва възможностите на закона за достъп до информация и изкарва „на светло” редица проекти, които не са били достояние на обществеността.

Над 10 години Мария създава главоболия на завода за цимент на Холсим до Враца. Предприятието изгаря отпадъци, като ги ползва за производство на енергия в работата си. Основен компонент в отпадъка са пластмасите. А при тяхното изгаряне се отделят диоксини и фурани, часто от дванайсетте устойчиви органични замърсители, отделяни при работата на ТЕЦ-ове, битово и индустриално горене. Молешка алармира перманентно за замърсяването и изисква да бъдат измерени количествата в завода. Все още обаче в България няма специализирана лаборатория за този вид замърсители. А те предизвикват дермална токсичност, промени в чернодробната функция и липидния метаболизъм, увреждат имунната, ендокринната и нервната системи.

Битката продължава и се пренася и на други фронтове. Молешка разполага с документи, че в района на полигона Змеево, където бяха унищожени ракети СС-23, са регистрирани завишени нива на устойчиви органични замърсители, и, впоследствие, завишаване на раждаемостта с увреждания. За този проблем няма информация и поета отговорност, хората там не знаят на какво са подложени, а те и децата им продължават да страдат, твърди еколожката, която е химик по образование.

Молешка е един от малкото хора, които се опитват да осветлят неясните моменти и злоупотребите в проекта за атомна централа до Белене.  Лицензиран експерт по ОВОС - компонент "Отпадъци", тя доказва, че единствената екоекспертиза на централата нарушава Закона за опазване на околната среда, защото в екипа за процедурата по ОВОС са участвали 22 нерегистрирани консултанти. Молешка завежда дело, което стига до последна инстанция във ВАС. Докато процесът тече, екоминистерството променя закона така, че списъкът с регистрираните екоексперти да бъде контролиран лично от министъра. „Промените влязоха в сила две години след изготвянето на съмнителния ОВОС, което е безспорно доказателство, че е имало закононарушение“, смята екоактивистката.

Мария Молешка работи и като еколог на Община Златица. Там тя продължава друга своя дългогодишна кауза – ограничаване и спиране на замърсяванията на големите миннодобивни предприятия. Тя води дела срещу увеличаване на експлоатацията на хвостохранилище „Бенковски 2” на фирма „Елаците-мед” и срещу навлизането на предприятието в защитена зона за опазване на птиците „Средна гора”.

През 2008 година, с помощта на Мария Молешка, е спряно изграждането на варов център в защитена зона Кочериново, която е от международно значение за опазването на световно застрашения ливаден дърдавец.

"Помощта ни не е голяма спрямо огромната сума, необходима за лечението, но освен че помагаме на наш съратник в беда искаме да отправим послание – много е важно гражданското общество да се научи да не „чака” за всичко на донорите. Ако очакваш гражданите да бръкнат в джоба си и да подкрепят гражданската ти кауза, трябва и ти да дадеш пример като го направиш за кауза, в която сам вярваш. Мисленето по логиката „моето си е мое, кесаревото – кесарю” е пагубно за движение, което претендира да е носител на прогресивна обществена промяна", Павел Антонов, учредител на Блулинк.

 

*Банковата сметка за набиране на средства е:
Централна кооперативна банка
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG30 CECB 9790 1089 4242 00
За изразходването на преведените суми обществеността ще бъде информирана незабавно, като ще бъдат предоставени и съответните документи.
 

Сподели