Вера Стаевска

Изпълнителен директор

От декември 2010 г. начело на фондация БлуЛинк е Вера Стаевска. Тя се "подготвя" за тази отговорна задача от началото на 2009 г., когато постъпи като проектен мениджър в БлуЛинк. Вера ще продължи мисията на електронната мрежа в услуга на хората, които търсят обществена промяна и работят за чиста и справедлива среда.

Вера е доктор по социология от СУ със специализации във Франция (CNRS и EHESS). Тя е активист-природозащитник с богат опит в НПО сектора. Когато не разработва проекти, прекарва време с приятели сред природата - с колело и пеш, по скали, планините и диви плажове.      

През времето, в което управляваше проекти, Вера изнесе на гърба си част от успешните, ключови дейности на БлуЛинк.

Стаевска посредничи между горските експерти и активисти от гражданския сектор, горските стражари, Агенцията по горите и процесът доведе до създаването на "Спаси гората" - платформа за сигнали за незаконни сечи. Проектът обясни разбираемо на всички, загрижени за опазването на горите, какви са заплахите и проблемите в управлението на горите и им даде възможности за действие.

Вера организира един от инструментите на БлуЛинк за по-ефективно подпомагане на гражданските инициативи М.О.Г.А. - мрежата за обмен на гражданска активност.  Процесът М.О.Г.А. започна през 2009 г. със срещи и проучване на нуждите на активистки неформални групи и граждани, продължи с дефиниране на целите им в интернет общуването, възможностите за взаимодействие и създаването на онлайн среда за работа. Вече функционира финансираният от БлуЛинк онлайн инструмент http://grajdani.eu - място за споделяне на инициативи, събития, нужди и интереси.

Представителят на екипа на БлуЛинк в Коалицията за устойчиво ползване на фондовете на ЕС също е Вера Стаевска. Освен че участва активно в работата на коалицията на национално и международно (http://sfteam.eu) нива, тя управлява и сайта на националната коалиция - още един граждански инструмент, чрез който може да се подават онлайн сигнали за злоупотреби с евро фондовете. Стаевска инициира общи идеи за сътрудничество между Коалицията и Форум гражданско участие за включване в програмирането на евро фондовете в България.

Принос на Вера към международната дейност на БлуЛинк са главите за България в докладите на Глобалното информационно общество на Асоциацията на прогресивните комуникации (APC) - GISwatch за последните две години. През 2009 г. Вера направи обзор на информационните политики, законодателството и проблемите в у нас в областта на достъпа до онлайн информация, правата на потребителите в интернет, интелектуалната собственост, свободата на изразяване и общуване в глобалната мрежа:
http://old.bluelink.net/upload/d3af5d21e4aa76775d211986f4936435/Bulgaria_LAST.doc.

Тазгодишното изследване на GISwatch, провеждано от APC, е посветено на устойчивото използване на информационни технологии в хармония с околната среда. Вера представи за доклада производството и управлението на електронни отпадъци в България, законодателството в тази област, реално работещите практики на природозащитни, граждански онлайн инструменти и "грийнуошинг" инициативите на определени бизнеси и организации (http://www.giswatch.org/sites/default/files/gisw2010_en.pdf, Bulgaria (101 стр)).

Новият директор участва активно в прилагането на новата стратегия на БлуЛинк, като преориентира проектното търсене и изгради капацитет за целеви дейности, фокусирани в пресечната точка подпомагане на гражданската активност и опазване на околната среда чрез свободни и сигурни онлайн приложения. "От една година БлуЛинк няма проектно участие, което да не изпълнява стратегията на организацията - да работи като информационна мрежа, която насърчава използването на информационните технологии за активно гражданско общество и природо съобразна устойчивост", споделя Вера.

"Трябва да се фокусираме върху сигурността на комуникацията (зачестяват опитите за контрол над интернет общуването и трафика), интерактивните web 2.0 инструменти, включително цифрови карти, и онлайн сътрудничеството с експертни групи и електронни документи за комуникация с държавата. Тези дейности попадат в рамките на генерална цел 4 от стратегията на БлуЛинк: ИТ за гражданско общество и устойчива околна среда. БлуЛинк предлага още повече модерни и практически ИТ решения за нуждите на граждански организации и неформални групи и за подкрепа за свободата на словото в интернет, а това е основна отговорност на ръководителя на екипа", уточнява Вера.

Новият директор започва на чисто - с нов екип и офис, с нови проекти и партньорски инициативи.През декември БлуЛинк стартира, заедно със Замир, Хърватия, подготвения и ръководен от Вера проект "Информационни технологии за граждани на ниво местна общност – да впрегнем глобалната мрежа за локално действие". Също в момента БлуЛинк събира ентусиасти за създаването на блог "Институциите онлайн - начин на употреба" (първата стъпка ще е в Хаспел на 14 декември от 18,00 ч.). Вера сключи договор за разработка на нов, съобразен с нуждите на ползвателите и съвременната медийна среда сайт на БлуЛинк, базиран на отворената система Drupal, съсредоточен върху улесняване на разпространението на независими медийни послания и с много общоностни приложения. По идея на Стаевска през този месец БлуЛинк ще изгради и ресурсен сайт, на който да дадем публично достъпни варианти за печат на повечето важни кампанийни материали от различни инициативи - плакати, стикери, брошури. Така те ще са лесно откриваеми за ползване при подходящи случаи от гражданските организации и инициативи, и техните поддържници.

Контакт: vera [@] bluelink.net

Сподели