ВЕЕС "пусна" златодобива и ограничи достъпа на граждански представители

Одобряването на златодобива в Крумовград е нагло и необосновано, заяви на пресконференция в БТА днес Андрей Ковачев от сдружение Балкани, който не беше допуснат за участие във Висшия екологичен експертен съвет към МОСВ, одобрил вчера предварителното изпълнение на проекта за добив на злато. Андрей Ковачев е легитимен член на съвета, избран от квотата за неправителствените организации. Той не е канен и не е уведомен за вчерашното, ключово заседание на органа, на което е обсъждано и прието решение "за" златодобив в района на Крумовград. 

"Гласуването във ВЕЕС е предвидимо и предрешено. Но в протокола от събитието влизат изказвания, които може да бъдат предоставени в съда и от нарушителите да бъде търсена отговорност. Това е причината някои представители да бъдат възпрепятствани да участват", смята Ковачев.

На пресконференцията стана ясно, че в състава на ВЕЕС не са допуснати представители, избрани с платформата за онлайн избори, поддържана от Блулинк (vote.bluelink.net) и хора от региона на Крумовград - сигурни критици на проекта за златодобив на "Дънди Прешъс Металс", според Ковачев. За сметка на това са приети двама души, които не са били подлагани на нова процедура за избор, както заяви днес в БТА на единият от тях, Дончо Иванов от "Коалиция за устойчиво развитие".

Няма гаранция, че проектът за златодобив ще е без цианиди, допълни вторият легитимно избран представител в съвета, Димитър Василев от "Екоклуб 2000". Той цитира мениджъра на Дънди Прешъс, Алекс Несторов, според когото неизползването на цианиди е вероятно, но не е напълно сигурно. Забележителен е и размерът на концесионната такса, посочи Василев - само 2%, при положение, че в страни като Румъния и Казахстан тя е 20%. Това е схема за ограбване на държавата, смята той. Димитър Василев допълни, че през 2005 г. вече е отстраняван без обяснение от ВЕЕС и дори арестуван, заради опита си да присъства на заседание, за което легитимно е избран, отново през vote.bluelink.net.

Андрей Ковачев припомни, че Върховният административен съд отмени решението на министъра на околната среда Нона Караджова „Горубсо" в Кърджали да добива златен концентрат с използване на цианиди. Според него то е прието по аналогичен на вчерашното решение на ВЕЕС начин и, ако министър Нона караджова го одобри, резултатът ще е същият - то ще бъде отменено.

Министерството на околната среда налага дискриминативни и непоследователни правила за участие в съвети и работни групи към министерството, заяви Вера Стаевска, изпълнителен директор на Блулинк. Опитът да бъде премахнат един представител заради партийна принадлежност, избран от демократична и прозрачна платформа, в която членуват и гласуват над 130 организации от цялата страна е незаконен.

Въпреки че избраните през 2005 г. Ковачев и Василев не са отзовавани и няма как законно, със задна дата, да им бъде налагана мандатност или правила, като неучастие във висши партийни органи, общността на неправителствените организации, ползващи платформата, прие да проведе нови избори и министерството беше уведомено за резултата от тях. Но представителите на гражданите не бяха допуснати на заседанието, коментира още Стаевска.

Мария Дамянова от сдружение "Живот за Крумовград" и Евгения Ташева от "За Земята" посочиха пропуски в решението и оценката за въздействие върху околната среда. Според тях не се обръща внимане на потенциалното замърсяване, не са посочени застрашени видове, подценява се липсата на вода, пренебрегват се множеството населени места, които ще бъдат засегнати.

Стоян Бешков от института по зоология към БАН припомни, че е участвал в експертизата към проекта за златодобив и е посочил, че е пропуснат защитен вид от директивата по местообитанията. Неговата оценка също е пренебрегната.

Сподели