Крумовград: Златото блести, но не се пие

Висшият Екологичен Експертен Съвет (ВЕЕС) към МОСВ одобри неуместното инвестиционно предложение на Болкан Минерал енд Майнинг за разработване на златна мина в района на  Ада Тепе край Крумовгард.
Положителната оценка подкрепя проект за развитие на тежка индустриална дейност в екологично чист район в сърцето на Родопите. Реализирането на проекта, с давност 15 години, и съпътстващите го дейности неминуемо ще влоши качеството на околната среда и ще ограби възможността за алтернативно и дълготрайно икономическо развитие на региона.
С одобряването на проекта ВЕЕС приема редица слабости в самия Доклад за Оценка за Въздействието върху Околната Среда (ОВОС). Конкретно:
Проектът ще използва огромни количества вода - приблизително 2,9 милиарда литра годишно. Твърдението, че около 98% от тази вода ще се рециклират, не е доказано.
За предложения вариант за вододобив чрез изграждането на кладенец в алувиалната тераса на река Крумовица са необходими 157 680 кубични метра вода на година, което е повече от питейните и битови нужди на цялото население на Крумовград за същия период.
Дългосрочната експлоатация на такъв кладенец ще извлича косвено вода от р. Крумовица - пресъхващa река1, което ще е в конфликт с водоснабдяването и напояването в района.
Тежестта от разходите за работата на съоръжението за пречистване на отпадните води след рехабилитацията на мината ще падне върху българските данъкоплатци.
Вероятните отрицателни промени на количеството и качеството на местните водни ресурси в резултат на проекта ще ощетят здравето, околната среда и благоденствието на хората в региона.

Към това се добавя и нежеланието на местната общност за разработването на мината, изразено многократно в обществените обсъждания на проекта, и чрез позицията на местната власт.
Чистата околна среда е безценен ресурс, с какъвто не разполагат съседни райони в Родопите, където вече е развивана минна дейност. Одобрението на този проект ще съсипе потенциала на Крумовград за алтернативно развитие, като природен туризъм и екологично селско стопанство.
Призоваваме Министър Караджова да не одобрява решението на ВЕЕС и да подкрепи чистото и дългосрочно развитие за Крумовград според желанието на гражданите му и съобразно целите на Закона за опазване на околната среда.

Лице за контакт: Драгомира Раева, dragomira [at] zazemiata [dot] org, 0896628808

Сподели