Ученици разработваха концепции за устойчив туризъм във Врачанския Балкан

Фондация ЕкоЦентрик проведе едноседмичен образователен семинар за ученици в среден курс на обучение от Козлодуй, Бяла Слатина, София, Враца и Зверино. По време на семинара от пролетната "Ваканция за устойчиво развитие", проведен във врачанското село Очин дол, те представиха своето виждане за развитието на алтернативен туризъм в Природен парк „Врачански Балкан“.


В периода 1-6 април 2013 младежите разработиха концепции за устойчиви къщи за гости в селото, направиха картички, сувенири, клипове и фотоколажи за популяризиране на богатствата в района и ги представиха на местната общност по време на „Отворени врати“, които се състояха в кметството на селото. Събитието се осъществи благодарение на любезното съдействие на кмета на с. Очин дол Цветелина Христова.


Посредством игри и занимания на открито по време на семинара бяха разгледани различни теми, свързани с устойчивото развитие: екология, биоразнообразие и природозащита; замърсяване и опазване на околната среда; циклична икономика, устойчиво управление на ресурси и отпадъци; алтернативен туризъм; глобализация, справедлива търговия и устойчиво потребление, с което младежите изградиха своето разбиране за отговорен начин на живот спрямо природата и останалите хора. Гостуваха експерти по пречистване на отпадъчни води, по рециклиране на отпадъци, експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води – София, от Фондация ТАЙМ и др., които споделиха опита си в различни области на опазването на околната среда и устойчивото развитие. В началото на седмицата групата беше придружавана от експерти от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“, които подробно запознаха младежите с характерните особености на природния парк.


Участници в семинара бяха и учители от София, Козлодуй и Бяла Слатина, които имаха възможността да се запознаят с интерактивни методи на обучение за ученици от 8. до 12. клас, които да използват в своята практика. Програмата на семинара беше разработена от Фондация ЕкоЦентрик и бе основана на активно обучение и развитието на личностни, практически, социално-комуникативни, специализирани и методически умения, т.нар. групи „умения за бъдещето“. Водещи семинара бяха изпълнителният директор на ЕкоЦентрик Христина Банчева и гост-лекторът Жанета Петрова.
Младежите се включиха и в локална инициатива, подпомогната в рамките на същия проект, като участваха в освежаването на екопътека с различни артистични решения за естетизиране и популяризиране на дестинацията.


През лятната ваканция ще бъдат проведени още 5 подобни образователни семинара в селата Очин дол, Люти брод, Паволче, Челопек и Миланово, където общо над 100 младежи ще бъдат запознати с принципите на устойчивото развитие и ще се включат в различни локални инициативи за облагородяване на средата в селата и подпомагане развитието на устойчив туризъм в тях. Паралелно като участници в семинарите над 20 учители ще наблюдават и изпробват неформални методи на обучение.


Проектът „Подпомагане образованието за устойчиво развитие в България - Ваканция за устойчиво развитие“ стартира през юли 2012 г. Изпълняващите проекта организации са Фондация ЕкоЦентрик, немското сдружение HÖB (Образователен център по история и екология) и Дирекция на Природен парк ”Врачански Балкан”.


Продължителността на проекта е 18 месеца и е на стойност 170 700 евро, като 93 000 от средствата се осигуряват от Германската фондация за околна среда (DBU), а останалите  - от партньорските организации - Фондация ЕкоЦентрик, HÖB  и Дирекция на ПП „Врачански Балкан”.


За повече информация:
Христина Банчева
Фондация ЕкоЦентрик
Тел.: 00 359 887 522280; 00359 879 959249
hristina [at] ecocentric-foundation [dot] org

Сподели