Предложение за законова защита на Корал

Искане за обявяване на нова защитена територия на територията на бившия къмпинг Корал внесе гражданското сдружение „Да запазим Корал." Предложенито е предоставено на Министерството на околната среда и водие на 28 май и дава обосновка за обявяване на нова защитена територия на територията на Корал, съобщиха от сдружението. Внесените документи съдържат множество експертизи, карти и снимков материал показващи еднозначно уникалноста на тази природна даденост, се казва в съобщение на сдружението в интернет.

"Считаме за особенно важно, да бъде осигурен природозащитен статут на изследваната територия. Той ще позволи опазването на застрашен и уникален с богатството си комплекс по силно деградиралата от урбанизацията крайбрежна ивица на Южното Черноморие," заявяват двамата експерти, автори на експертното предложение Чавдар Гусев и доц. д-р Росен Цонев. Те са издали следните експертизи: "Допълнение към ботническа експертиза" и  "Оценка на хабитатната и флористична природозащитна значимост на територията на къмпинг „Корал”". Данните в тях сочат, че са установени: голяма популация на блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) - 3382 броя по това време,  5 зони природни местообитания заемащи площ от близо 200 дка, от които 4 природни местообитания включени в Червена книга на България, том 3, от които 3 хабитати са и в Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие и на Директива 92/43/ЕЕС. Установени са и редки растителни съобщества, като доминираните от бял озирис (Osyris alba). Флористичното богатство на региона включва общо 10 вида растения с природозащитно значение, от които 2 вида (вкл. блатното кокиче и бодлив залист) са ценни лечебни растения под режим на контролирано ползване, 5 вида са включени в Червена книга на България, том 1 с категория „Застрашен”, 6 вида са защитени – включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

На 28 май 2013 г. от "Да запазим Корал" внесоха официално искане в МОСВ за обявяване на нова защитена територия на мястото на бившия къмпинг Корал (вх. № 48-00-598/28.5.2013). В документите са приложени експертизи, карти, фотоси и други материали. "Ще изпратим и копие от документите до ЕК, за да са заппознати какво актуално се случва по този казус," заявяват от сдружението. Според тях, дивите места по черноморието подобни на Корал са само няколоко, всичко друго е бетонирано и унищожено. От страницата си в интернет, членовете на сдружението "Да запазим Корал" призовават: "Нека запазим малкото което се е съхранило. Ако държавата, в лицето на новото правителство, остане пасивна и не предприеме нужните стъпки за защитата на тези уникални кътчета от българската природа - то със сигурност ще последват огромни протести и вълнения и никой няма да чака до есента, зимата, или ... В Турция ситуацията непрекъснато ескалира и всичко започна заради защитата на парк в Истанбул. У нас - предишното правителство подаде оставка след масови протести, започнали с многохилядните протести за "Дюнигейт - Несебър", Пирин и Корал. Не е нужно да си социолог или политолог за да си направиш изводите." В края на съобщението, гражданите се обръщат към управляващите и държавната администрация: "вие сте на ход. Действайте веднага. Защото иначе никой няма да ви чака и да ви търпи."

Къмпинг Корал някога е бил един от най-големите къмпинги в Европа, припомнят от "Да запазим Корал". Тук се е намирала природна забележителност "Блатно кокиче в къмпинг Корал" под N 142. През 2001 г. в акта за изключителна държавна собственост N 675 на морски плаж "Лозенец-Кумкашла" (Корал) "СЛУЧАЙНО" не попадат повече от 100 дка от пясъчните дюни, които веднага се "превръщат" в земеделска земя, къмпинга е тотално заличен и разграбен.През 2002 г. община Царево, в лицето на кмета Петко Арнаудов прави скандаланата сделка с тези декари земя и ДАЛАВЕРАТА КОРАЛ тръгва.На 11 август 2003 г. със заповед № РД-1030 министъра на околната среда и водите ЗАЛИЧАВА от регистъра на защитените територии природната забележителност "Блатно кокиче в къмпинг Корал" в землището на с. Лозенец, община Царево, поради "необратимо увреждане на местообитанието и изчезване популацията на блатно кокиче от находището му". Поредната пречка за плячкосване на мястото е отстранена, а блатните кокичета никога не са преставали да виреят на това място - дори напротив. Според авторите на съобщението, "далаверата" Корал е в пълен ход и последователно земята се препродава на по-висока цена на различни фирми с еднакви собственици и свързани лица докато през 2007-a година е продадена за почти 40 милиона евро на испанския инвеститор Ибердрола. Планът е мястото да бъде изолирано - по схемата вече работеща при унищожаването на къмпинг Оазис - всичко да бъде застроено за много кратки срокове и на мястото на съществуващия уникален резерват да бъдат изградени над 4000 апартамента, 1500 подземни гаража, високи комплекси - една истинска бетонна джунгла. Всичко се прави със знанието и одобрението на държавната администрация в лицето на община Царево, която по това време издава няколко строителни разрешения, които са в абсолютен разрез със закона.

През 2008-а година морския плаж Корал е взет за стопанисване от група приятели които милеят за природата и правят проверка на издадените строителни разрешения - оказва се че те са незаконни и за този факт е сезирано МРРБ, което веднага завежда дела срещу общината за отменянето на тези строителни разрешения. През 2011 г., докато МРРБ е под ръководството на Плевнелиев, МРРБ нарочно не спазва процедурата по тези дела, които министърът е завел лично и в резултат интересът на държавата не е защитен и държавата губи двете дела. Отново абсурдните строителни разрешения са валидни, въпреки че са в пълен разрез най-малкото с новия закон за Черноморското крайбрежие от 01.01.2008 г.

Независимо от цвят и партийна принадлежност далаверата Корал продължава да се вихри и при управлението на Герб, при новия кмет на Царево, Георги Лапчев. През 2011-2012 г. община Царево издава повече от 10 строителни разрешения касаещи пряко застрояването на Корал, които са в грубо нарушение на закона по множество приложени документи - например в тях е посочено че имат ОВОС (Оценка за въздействие на околната среда) от 2004 г., което освен че е с отдавна изтекла давност, въобще и не съществува като документ и никога не е правена. Като сериозен гарант седи и обичания от всички в Бургас - настоящ кмет на Бургас, Димитър Николов, лицето което през 2002 г. купува на безценица земята зад Корал и впоследствие двигател и защитник на далаверата Корал. Кметове, прокуратура и всичко в този район е свързано повече от десет години в здрава престъпна симбиоза и всеки сигнал е дълбоко потушаван, включително и многократни сигнали и срещи със самото ръководство на Герб в София в края на 2012 г. Герб предпочете да защити огромния паричен поток по европейски програми и финансиране, преминаващ през Бургас и усвояван от удобни фирми на власта, отколкото да обърне внимание на едно явно престъпление и разграбване на държавата.

В началото на 2013 г. "Да запазим Корал" публикува в медиите всички издадени строителни разрешения и поиска отговор от институциите, състояха се няколко многохилядни протеста в София в защита на Корал, в резултат на което някои строителни разрешения бяха директно отменени от министъра Лиляна Павлова, други дадени за разглеждане в прокуратурата в Бургас, и глоба от 15 000 лева за главния архитект на Царево (единствения "бушон" в схемата), който явно е принуждаван да подписва документи с невярно съдържание. На 27 февруари 2013 г. от "Да запазим Корал" подадохме официален сигнал в Европейската Комисия и Европейския Парламент. На 13 март 2013 г. получихме потвърждение от Европейската Комисия, че изпратената информация е регистрирана и одобрена, и че започват официално разследване по случая. През месец март 2013 г. "Да запазим Корал" стана част от коалицията "За да остане Природа в България".

Сподели