Етикетът за качество на DANUrB събира добри практики, ценни продукти и услуги по поречието на Дунав

Етикетът за качество на платформата DANUrB означава и използва богатото културно наследство, икономическото и социалното развитие и силната общност по поречието на река Дунав. Това стана очевидно на партньорската среща на по проект “Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав”/DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+);, която се проведе в продължение на два дни на 20-21 май 2021г. Тя събра онлайн повече от 40 участници от 79 партньорски организации и 6 дунавски страни (България, Хърватия, Унгария, Румъния, Сърбия, и Словакия). Вече започна обсъждането на идеи между партньорите за неговите характеристики, визуалната иденничност, стандартизация за Дунавските дни, законови изисквания и др . От всяка страна бяха дадени добри примери за етикети за качество и се проведе дискусия за най-подходящия символ, който да е свързан с Дунав и да отговаря най-добре на мотото на DANUrB +: „Пътуване, свързващо общностите“.

Един от организираните онлайн работилници беше относно играта „Danurbanity", която има за цел да създаде групово предизвикателство, дискусии и да сподели факти и информация за дунавските обекти, чрез забавна и многоцветна игрална дъска. Играчът трябва да я попълни с повечето от рибените люспи на своя отбор  (представени в определен цвят), за да бъде провъзгласен за победител. Играта е предназначена основно за деца, но може да се играе и от хора от всяка възрастова група. Някои от партньорите по проекта споделиха своя богат опит с използването на играта с деца и ученици по вече изпълнения проект DANUrB.

Други работилници бяха за оценка и избор на малко популярни обекти на културното и историческото наследство, които да бъдат валоризирани от плановете за действие на DANUrB+, и за определяне на рамка за работа с мрежи от заинтересовани страни.

Всички задачи и резултати от проекта бяха обсъдени щателно през втория ден. Всеки партньор имаше възможност да сподели какво е постигнал досега и какви са бъдещите стъпки за развитието на определените отговорности.

Първата международна работилница на партньорите на DANUrB+ в Самбор, Сърбия, е планирана за 15-17 юни 2021г. На нея ще бъдат представени някои добри практики, планирани са ексклузивни културни обиколки в различни дунавски села, както и специално обучение за журналисти за повишаване на осведомеността върху целите на проекта.

Останете на линия и ни последвайте за допълнителни новини относно работилницата и всички дейности по проекта.

Проект DANUrB+ започна през юли 2020 г., за да идентифицира малко популярно културно наследство и ресурси в периферията на река Дунав и граничните региони. Очакваният резултат е повишаване на местното развитие и международната туристическа привлекателност.

Текстът е изготвен в рамките на проект DANube Urban Brand+ Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+). Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния бюджет на Република България чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели