След въглищата: как да съчетаем успешно социалните права и зелените политики?

Зелени активисти на национално и европейско ниво отдавно се борят за прекратяване на използване на въглища и други ископаеми горива за производство на електроенергия и топлина поради голямо съпътстващо замърсяване на въздуха и негативно въздействие на климата. Примери на въглещините региони в България, като Перник или Старозагорска област, ясно показват, как стари въглищни мини и ТЕЦове влошават качеството на въздуха и съответно здравето на хората живеещи в региона. 

Проблем с лошо качество на въздуха повдигат не само екологически активисти, но и местни хора - не случайно в страната има много местни инициативи като "Дишай, Перник!", които опитват да се борят със замърсяването. Според тях, най-важното е да не се допуска повече замърсяване, свързано с добива и преработката на въглища. А съществуващите екологични проблеми могат да бъдат и възможност за нови работни места в усилията за рекултивация на старите мини.

От друга страна, докато всички погледи са насочени към проблема с фините прахови частици във въздуха се забравя социалната цена на зеления преход, включвайки осигуряване на нови работни места за бивши работници на въглещния сектор и то по-качествени и по-високо платени работни места. Ако се игнорира благосъстоянието на хората, това няма да доведе до подкрепа за зелени политики, а до съпротива. Затова е много важно не само да направим зеления преход, но да го направим по справедлив начин за хората.

БлуЛинк изследва възможности за съчетание на зелени и социални политики в България от 2020 г, публикувайки аналитичен доклад "Разширяване на зелени политики към човешки и социални права в България" с подкрепа от Фондация Фридрих Еберт. Изследване показа, че към този момент нямаше нито една парламентарна политическа партия, която би съчетала зелени и социални политики, обаче в обществото има нужда и готовност за подръжка на такава политическа сила.

През 2021 г. в рамките на следващия проект проучихме възможности за справедлив зелен преход в Перник. Сред идеите, изразени по време на кръглата маса организирана от БлуЛинк, бяха диверсификация на местната икономика чрез развитие на индустриална зона, в която превес имат предприятия, които развиват мехатроника и електронни технологии, енергийната ефективност на сградите, развитие на ВЕИ и създаване на енергийни кооперативи. 

Тази година БлуЛинк ще насочи поглед към другия въглищен регион и много интересен случай - затварянето на ТЕЦ "Брикел" в Старозагорска област. Заради открито многократно превишение на ниво на замърсяващи емисии от централата на 29 юли 2022 г. РИОСВ - Стара Загора издаде заповед за спиране на ТЕЦ докато не отговори на екологичните изисквания и на европейските норми. Обаче две седмици по-късно Верховния административен съд спри заповед на РИОСВ и разреши работата на ТЕЦ докато съдът окончателно не се произнесе по съществото на спора между държавата и централата: дали предприятието нарушава екологичните норми и замърсява прекомерно околната среда. Така ВАС повдигна дебат, кое е по-важното - да защити хората от замърсяването или да запази работни места на няколко стотин души и да осигури доход за собственика. 

В новия ни проект "Справедлив преход е възможен" експерти на БлуЛинк ще разгледат случай на ТЕЦ "Брикел", което ще включи изготвяне на аналитичен доклад, семинар със заинтересовани страни в община Гълъбово, където се намира ТЕЦ, и на национално ниво, като и журналистически публикации по темата.

Сподели