БлуЛинк и съмишленици поискаха по-строги политики за контрол на тютюна

Фондация „БлуЛинк“ и още 207 организации призоваха Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация да включи по-категорично борбата с тютюневата зависимост в препоръка 37, по която Комитетът работи в момента. Това се случи в рамките на процедура за събиране на мнения и коментари по текста, посветен на недопускането на расова дискриминация при гарантиране на правото на здраве. В готовия си вид препоръката ще бъде отправена към 182-те страни, подписали Конвенцията за премахване на всички форми на расова дискриминация, сред които е и България.

По инициатива на Action on Smoking and Health (ASH) организации от 61 страни приветстваха Комитета за принципното включване на тютюнопушенето в проекта на препоръката, но подчертаха необходимостта от по-целенасочени мерки, с използването на недвусмислени и ясни формулировки. На първо място, Комитетът е призован да се застъпи за ратифицирането и пълното прилагане на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО от страна на 182-те държави. В писмото се обръща внимание и на факта, че на много места по света тютюневата зависимост сред коренното население е значително по-висока от средното, а индустрията често използва символи от коренните традиции за рекламните си цели. В тази връзка, организациите предлагат подкрепата, която се оказва на пушачите в борбата им с тютюна, да бъде съобразена с културни им специфики.

Съставителите на писмото настояват за пълна забрана на рекламите и популяризирането на тютюневите изделия, както и за забрана на овкусените тютюневи продукти. Връзката между правото на здраве и Целите на ООН за устойчиво развитие също трябва да се препотвърди недвусмислено и ясно, посочиха организациите.

Въпреки предложените подобрения активистите окачествиха проекта на препоръка 37 като историческо събитие, което по категоричен начин признава, че тютюнопушенето задълбочава здравните неравенства.

Фондация "БлуЛинк" е съучредител на Коалицията за живот без тютюнев дим  в България, и активно сътрудничи за подобряване на контрола на тютюна в България и Европа.

Още нещо важно
За да продължаваме да подкрепяме и изследваме използването на интернет за гражданско действие в подкрепа на климата, човешките права и ценностите на обединена Европа, направeте дарениe тук за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на „БлуЛинк“ може да научите тук.

Сподели