Международна работилница за климатични права събира журналисти във Виена

Срокът за кандидатстване за тази работилница е удължен до 10 февруари 2024 г. Кандидатствайте тук!

Европейската мрежа „Правосъдие и околна среда“ (J&E), в партньорство с фондация „БлуЛинк“, е домакин на международна работилница за журналисти като част от изпълнението на проекта DACE - Дискусии и действия за климат и околна среда. Двудневното събитие ще се проведе съвместно с годишното общо събрание на организациите членки на J&E.


Участващите в работилницата журналисти ще си сътрудничат в следните области: споделяне на знания, факти и съвети за писане на материали; разработване на професионални подходи; установяване на редакционни и етични норми; обмяна на опит и стратегии за качествена стражева журналистика. Работилницата е част от активния ангажимент на „БлуЛинк“ да подкрепя стражевата журналистика в ЕС.


Цел и план на работилницата: Събитието ще допринесе за подобряване на медийното отразяване на климатични теми в съответствие с целта на проекта DACE за повишаване на осведомеността на гражданите на ЕС относно политиките в областта на климата, с акцент върху климатичните права и адаптацията към климатичните промени. Участниците ще чуят актуални експертни мнения и ще получат информация относно съдебни спорове, политики, закони и права, отнасящи се до климата. Експерти по проекта DACE ще представят актуални данни и правни казуси на национално и европейско ниво и ще отговарят на въпросите на участниците.

Международната работилница ще събере 25 участници - журналисти, комуникационни специалисти и експерти, които се вълнуват от климатичните промени и свързаните с тях политики. Семинарът ще запознае участниците с новаторската концепция за климатичните права в контекста на европейските и националните политики, закони и съдебни спорове, свързани с климата. Водещи експерти и членове на J&E от цяла Европа ще представят и коментират казуси на национално и европейско ниво и ще участват в дискусии с журналистите.

Събитието е безплатно за одобрени кандидати и ще се проведе на английски език. Няма да бъде осигурен превод на други езици. Разходите за пътуване, настаняване и храна на одобрените кандидати ще бъдат поети от организаторите, освен ако това не е забранено от етичния кодекс на медиите, в които работят участниците.

Профил на участниците: Каним активните журналисти (на щат или на свободна практика), които имат солиден професионален опит с екологични и климатични теми, да се присъединят към работилницата. Приоритет ще се дава на журналисти, които са работили по случаи в обсега на партньорите на DACE в Австрия, България, Естония, Унгария, Словения и Испания, както и други членове на J&E в ЕС (вижте списъка на членовете тук).

Модератори: Двама журналисти с богат опит в климатичните теми - Павел Антонов, PhD, управляващ редактор на „БлуЛинк“ (Унгария/България), и Елинда Лабропулу, носител на множество награди, мултиплатформен журналист и репортер на CNN с интерес към редица наболели теми, включително екологичните бежанци и миграцията (Гърция).


Дата: 25–26 февруари 2024 г. (пътува се до Виена на 25 и 27 февруари)

Кандидатстване: Участниците трябва да предоставят информация за своя опит и интерес към работилницата, като попълнят формуляра за кандидатстване ТУК до удължения срок - 10 февруари 2024 г.

Избор: Одобрените участници ще бъдат избрани от комисия, съставена от J&E и „БлуЛинк“, на базата на критерии като професионални качества, географско разнообразие и потенциал за бъдещо ангажиране с темата за климатичните права, демонстриран от кандидата.

J&E и „БлуЛинк“ ще осигурят условия на равнопоставеност по признаци като раса, пол, възраст или други различия. Приоритет ще бъде даден на квалифицирани кандидати в неравностойно положение и с малцинствен произход.

След работилницата: След края на работилницата участниците ще получат подкрепа и насърчение да публикуват в местни медии журналистически материали за климатичните права. Статиите ще бъдат популяризирани от партньорите по проекта DACE и чрез уебсайта на J&E. Избрани статии ще бъдат публикувани на английски език в електронното списание за Централна и Източна Европа BlueLink Stories.

Изображение: Адаптация на изображение на Rochak Shukla във Freepik.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме и изследваме използването на интернет за гражданско действие в подкрепа на климата, човешките права и ценностите на обединена Европа, направeте дарениe тук за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на „БлуЛинк“ може да научите тук.

 

Събитието и настоящата публикация са част от инициатива „Дискусии и действия за климат и околна среда“ на европейската мрежа “Правосъдие и околна среда”, която се осъществява с подкрепата на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) на ЕС. Всички изразени възгледи са само на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз (ЕС).

Сподели