Призоваваме Съвета на Европа да признае правото ни на чиста природа

Близо 200 граждански организации и социални движения, сред които фондация „БлуЛинк“, призоваха Съвета на Европа да признае правото на чиста, здравословна и устойчива околна среда като основно човешко право.

Организациите подписаха писмо до външните министри и постоянните представители на държавите от Съвета на Европа с призив за приемането на допълнителен протокол към Европейската конвенция за правата на човека. Приемането на законово обвързващ протокол би представлявало мощен отговор на тройната криза, която преживява планетата ни – климатичните промени, замърсяването и намаляването на биоразнообразието, се казва в писмото. Той ще запълни съществуващата празнота в защитата на човешките права, като изясни необходимите политики и насърчи ясното разпределяне на отговорността, което е от решаващо значение за защитата на настоящите и бъдещите поколения, подчертават организациите.

Това искане представлява основен приоритет за децата, младежите и много други групи от цяла Европа и е подкрепено от широка коалиция от организации, работещи за правата на човека, опазване на околната среда, равенство между половете, социално включване, както и синдикати и религиозни организации.
Правото на чиста, здравословна и устойчива околна среда вече е признато от Съвета на ООН по правата на човека и е заложено в Африканската харта за правата на човека и народите, както и в Допълнителния протокол от 1988 година към Американската конвенция за правата на човека.

„Това е вълнуващ момент. Имаме уникалната възможност да се справим с тройната планетна криза, като създадем нов протокол към Европейската конвенция за правата на човека“, коментира Съмър Керн, изтъкнат адвокат по въпросите на околната среда и експерт по достъпа до екологично правосъдие. „Въпреки че наистина е много вълнуващо, това не е нещо ново. През 2022 година Общото събрание на ООН призна това право, направиха го и други институции на ООН. Нещо повече, правото вече е установено в други региони на света, по-специално в Африка и Северна и Южна Америка. Това означава, че сега имаме възможност да наваксаме изоставането си и да дадем възможност не само на гражданското общество, но и на правителствата да разполагат с този ценен инструмент. Провалът сега ще е крушение на самите нас, на бъдещето ни и на всички надежди, че можем да бъдем лидери в областта на екологичната справедливост. Аз обаче мисля, че можем да го направим, можем да се изправим и да бъдем лидери. Призовавам всички да се възползват от този вълнуващ момент сега“, подчерта Керн, която е и член нa европейската мрежа „Правосъдие и околна среда“.

 

„Правото на здравословна и благоприятна околна среда е признато от българската Конституция в чл. 55, но чрез признаването на европейско ниво ще се дадат допълнителни правни гаранции за спазването му от Европейския съд по правата на човека“, заяви Пламен Пеев, старши правен експерт на фондация „БлуЛинк“. „Европейският съд и сега гледа дела и потвърждава задълженията на държавите да защитават съществуващите права на човека — като правото на живот (член 2) и на личен и семеен живот (член 8) — срещу увредена околна среда, като по този начин създава съдебна практика за правата на човека в контекста на благоприятна околна среда. Действително един допълнителен протокол би консолидирал съдебната практика на Съда и би я направил по-последователна, като допринесе за по-голяма правна сигурност, за което призовава и писмото, което „БлуЛинк“ подписа“, допълни Пеев.

 

 

 

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме използването на интернет за конструктивен обмен на мнения и анализи за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, имаме нужда от самостоятелност. За да подкрепите Мрежата за гражданско действие BlueLink.net,  направeте дарениe тук  за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на "БлуЛинк" може да научите тук.

Сподели