Извънреден режим на работа и затваряне на офиса

В съотвествие с препоръката на МТСП от днес, фондация "БлуЛинк" въвежда извънреден дистанционен режим на работа за всичките си служители и нещатни сътрудници, с цел противодействие на вируса COVID-19. В рамките на режима служителите на БлуЛинк ще работят преимуществено дистанционно и ще избягват пътуване с градски транспорт. Членове на екипа ще намалят до минимум всякакви работни срещи на живо и
ще избягват посещение на масови обществени прояви и места с висока концентрация на посетители.

Посещенията на служители на БлуЛинк в офиса на организацията ще се сведат до минимум до отменяне на извънредните мерки за ограничаване на вируса. Ето защо офисът на БлуЛинк се затваря за външни посетители и няма да функционира, освен при изрично договорени случаи и при пълно спазване на препоръките на здравните власти и СЗО за борба с епидемията.

Работата на организацията продължава пълноценно при така въведения режим.

Сподели