Отмяна на меморандума за приоритет на инвестиционния проект за застрояване на Карадере поискаха граждани, атакували решението на кабинета „Орешарски” пред ВАС

Решението на предходния кабинет бе взето в обстановка на секретност и бе посрещнато с вълна от възмущение и протести от българската общественост, припомнят вносителите. В жалбата си пред ВАС през пролетта тъжителите установиха, че инвестиционният проект за строителство в Карадере попада частично върху защитени зони по Натура 2000 – „Камчийска планина“ и „Плаж Шкорпиловци“. Това означава, че към неговото одобряване може да се пристъпи едва след като са реализирани правото на достъп до информация, участие на обществеността и достъп до правосъдие, гарантирани от норми на българското и международно законодателство, както и от  директиви на ЕС.

Решението на кабинета „Орешарски“ нарушава и императивно изискване на самия Закон за насърчаване на инвестициите, според което е задължително инвестиционния проект да „има издадено положително становище от съответния компетентен орган по околната среда или положително решение за оценката на въздействието върху околната среда съгласно действащото законодателство“ (чл.16, ал.1, т.4).  При еднозначния и безспорен факт, че такова положително становище в случая не е налице, материалната и процесуална незаконосъбразност на оспореното РМС е очевидна, се казва във внесеното днес становище, изготвено от адвокат Александър Кашъмов, правен представител на тъжителите.

Съществено нарушение на изискванията за законосъобразност на решението от 19 март налага Министерският съвет да преразгледа акта си, категорични са вносителите. „В настоящия случай това е подходящ повод и основание за поправяне на явната незаконосъобразност на оспореното решение, прието от предходния състав на МС в условията на непрозрачност, немотивираност, липса на обществено участие и неясни подбуди за действие,“ е записал в искането адв. Кашъмов.

Днес в 12.30 искането бе внесено в канцеларията на МС от Люба Батембергска, координатор на Гражданска инициатива „Да спасим Карадере.“ В момента ВАС установява правния интерес на тъжителите: природозащитникът Добромир Добринов и журналистът Павел Антонов, които оспориха решение № 183/2014 г. на МС за одобряване на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и „Мадара Юръп“ АД за изпълнение на приоритетен инвестиционен проект „Бляк Сий Гардънс Еко Ризорт“. Антонов е седми в кандидатската листа на Зелените в 25 МИР- София за предстоящите на 5.10.2014 парламентарни избори. Гражданите от „Да спасим Карадере“ изисква с незабавни и твърди действия министерствата на околната среда, регионалното развитие и икономиката да обезпечи спазване на законите, прекратяване на безконтролното застрояване на Черноморието, и незабавно прекратяване на застрояването на Карадере.

„Да спасим Карадере“ е гражданска инициатива, която действа чрез едноименната група във Фейсбук от 2009 г. Групата обединява в гражданска инициатива "Да спасим Карадере" хора, които със сърца и действия опазват от застрояване и съсипия едно от последните съхранени кътчета природна красота по Черноморието. Инициативата е открита към всички, хоризонтална, неформална и няма избрани ръководители. Групата служи за доброволна и добронамерена координация на действията ни.

Сподели