Точки от Черно море на картата на световния океан

За втора поредна година  на 21 юни 2015 г. бе проведена координирана на световно ниво кампания за вземане на проби от морските води в различни точки на планетата. Тя се осъществява от научни институти и екологични организации и има за цел да представи картина на биологичното разнообразие и функционалните особености на водните микроорганизми в световния океан. В акцията взе участие и Черноморска мрежа на неправителствените организации в сътрудничество с Института по океанология при БАН, а взетите от нейния екип проби бяха от водите при плажа на устието на река Камчия и влязоха в списъка под номер 176. Проведена за първи път на 21 юни 2014 г. по време на лятното слънцестоене кампанията привлича 20% участници от сферата на гражданска наука. Акцията е една от финалните инициативи за информиране на обществеността по проект „Чисти реки - чисто море! Дейности на НПО за опазване на околната среда в басейна на Черно море”. Проектът е насочен към развитието на капацитета на НПО в сферата на международно управление на водите и намаляване на замърсяването на Черно море и се осъществява със съфинансиране от Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.” Участници в проекта са шест неправителствени организации от крайбрежни страни в региона. Ролята на Черноморска мрежа на НПО е особено съществена в описанието и популяризирането на добри практики на обществено участие в процеса на управление на водите и е подпомагана от база данни с добри практики и наръчник. Партньорският сайт на проекта можете да намерите на http://www.cceg.ro/clean-rivers-clean-sea/ro/, а материали на английски има и на http://www.riversea.bsnn.org/data.html   Материали от регионалната кампания и проекта на български език се намират на адрес http://www.rekimore.bsnn.org/ за улеснение на всички, които се интересуват от темата. По време на целия проект се провежда обща информационно-образователна кампания за повишаване на обществената ангажираност с проблемите на опазването на водите и Черно море.

 

Сподели