Заедно срещу санкциите във Фейсбук

Зачестилите случаи на нападки срещу граждански активната, прозападна и демократична общност във Facebook обсъдиха  над 20 представители на уебинар, озаглавен "Защо ни санкционират във Facebook и как да противодействаме?". “БлуЛинк” ги събра  онлайн на  21 юни 2023 г. за да се запознаят с анализ на ограниченията на активната проевропейска  гражданска общност в най-ползваната у нас интернет платформа и причините за налагането им.

Авторите Павел Антонов и Владислав Величков от екипа на “БлуЛинк” представиха резултати от проведено през пролетта изследване, част от проекта “Свободни в мрежата: Има ли несправедливо отношение към демократични, природозащитни и проевропейски гласове в българския Facebook и как да го прекратим?”, подкрепен от Солидарния фонд на гражданско обединение “Равни БГ” чрез  Българския фонд на жените.  Съавтор на изследването е и Александра Георгиева, комуникационна специалистка, пострадала лично от санкции във Facebook.

Изследваните случаи в България са напълно съпоставими с лошия опит на правозащитници и зелени активисти в други страни, потвърди Антонов, който е съучредител и управляващ редактор на "БлуЛинк". Чрез настоящото изследване "БлуЛинк" изпълнява пряко мисията си като гражданска мрежа за дигитални права и свързва българското гражданско движение със световното, заяви той.

Голямата част от изследваните санкционирани случаи действително засягат комуникатори, изградили безусловна подкрепа за Украйна и европейските демократични ценности, или критикували кремълската агресия. Авторите съпоставиха разнообразни хипотези и обяснения за зачестилото сваляне на съдържание и блокиране на профили на граждански активисти, сред които:

 • подозрения за руска връзка в компанията-подизпълнител TELUS, която модерира Facebook съдържание от територията на Българи,
 • чисто технически предизвикателства,
 • лош мениджмънт, и
 • целенасочени тролски атаки.

 

Изводите са на базата на проучване на избрани случаи, преглед на журналистически публикации и академични издания, сравнение на българските случаи на санкции у нас със сходни в региона, анализ на правилата на Facebook и допитване до специалисти. По време на уебинара бяха обсъдени по-достоверните обяснения за зачестилото сваляне на съдържание и блокиране на профили в българския Facebook.

Нито един фактор не може да бъде изведен като единствено обяснение за действията по цензуриране на изследваната от нас целева група, заключи Владислав Величков, изследовател и журналист в “БлуЛинк”. За ограничаването на проевропейски и демкратични гласове от Facebook допринасят обективни и субективни фактори, сред които:

 • Ковид-епидемията,
 • навлизането на инструменти с изкуствен интелект, 
 • целенасочени атаки (често идващи от политически опоненти),
 • история на предишни наказания на санкционираните потребители,
 • слаб мениджмънт
 • пренатовареност на служителите в компаниите-подизпълнителки, както и
 • липса на прозрачност и обратна връзка от страна на Facebook.

 

Всички те много допринасят за заглушаването на българските демократични и проукраински гласове, посочи Величков.

Окончателен текст на доклада ще бъде публикуван в близките дни, съобщиха авторите.

В края на дискусията авторите споделиха насоки и съвети за гражданско противостоене на несправедливото модериране на съдържание, както и различни стратегии за участие и натиск за промени в тези политики от неправителствени организации. Те се основават на препоръки от международни инициативи за граждански права на AccessNow, APC и други водещи международни организации за защита на дигиталните права.

Основен принцип на безопасното поведение във Facebook e предпазливостта и избягването на риск от санкции и наказания, посочи Антонов. Според авторите на доклада е от ключово значение за гражданските потребители да се държат отговорно и сдържано в мрежата, да избягват конфронтация, обидни думи и провокации. "Ако не дадем поводи за наказание, по-трудно ще ни санкционират", обясни Антонов.

Участниците обсъдиха продължаване на обмена и координацията по проблема помежду им след края на проекта. БлуЛинк създаде тематична дискусионна група за целта.

Фондация „БлуЛинк“ изпълнява проекта в рамките на „Равни БГ“ -  гражданско обединение от 37 организации, които вярват в демократичните ценности и работят в сферата на защита на човешките права, уязвими групи, устойчиво развитие, застъпничество и др. Членовете на обединението, сред които е и Фондация „БлуЛинк“,  сътрудничат за преодоляване на нарастващия през последните години натиск срещу тях и каузите, които отстояват.


 

За Равни БГ

“Равни БГ“ е  гражданско обединение между 37 организации, които вярват в демократичните ценности и работят в сферата на защита на човешките права, уязвими групи, устойчиво развитие, застъпничество и др. Членовете на обединението, сред които е и фондация “БлуЛинк”,  сътрудничат за преодоляване на нарастващия през последните години натиск срещу тях и каузите, които отстояват.

 

Тази публикация е част от проект “Да спрем омразата и потискането на правозащитници и природозащитници  в българския Фейсбук!” финансиран чрез Солидарния фонд на  Гражданско обединение “Равни БГ”.  С финансовата подкрепа на Българския фонд за жените (БФЖ). Мненията, изразени в тази публикация, принадлежат на авторите и не отразяват непременно позициите на БФЖ.


 

 

Още нещо важно

Направите дарение за фондация „БлуЛинк“ за да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация, гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Повече за мисията, визията и дейностите на "БлуЛинк" може да научите тук.

Мисията на "БлуЛинк" са да подпомага демокрацията, опазването на околната среда и прилагането на ценностите на обединена Европа като развива способността на гражданското общество за стратегическо използване на интернет.

"БлуЛинк" е регистрирана в България като фондация в обществена полза, която работи в следните ключови области на действие:

 • независим обмен на информация, електронни инструменти и мрежово общуване на активни граждански групи и организации;
 • подобряване на участието на гражданите и техните организации при вземането на решения и достъпа им до информация и правосъдие;
 • укрепване и практикуване на професионална журналистика в обществен интерес в България и централноевропейския регион; и
 • изследвания, анализ и застъпничество за политики, съответстващи на мисията на фондацията.


 

Сподели