Отговор на РИОСВ-Бургас до Дарматекс от юли 2011 г.

kara dere 2006

Над 1500 са подадените становища "против". Сега инвеститорът трябва да преработи ОВОС-а и да уведоми кметството, община Бяла и РИОСВ за представяне на промените в оценката за въздействие. В документа се казва, че РИОСВ изисква допълнителни проучвания и анализи, съобразени с мотивите по приложените становища от граждани и НПО.

Документът е прикачен под текста във формат PDF.

Сподели