След бурята - как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България

 Докладът е част от проект "След бурята - как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България”, подкрепен от Мрежата за феминистки изследвания на Интернет (FIRN) на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC). Цел на проекта е да подкрепи държавните институции и неправителствените организации, ангажирани с преодоляване на насилието на полова основа в Интернет, в идентифицирането на точен комуникационен тон и методи за подобряване на неговата ефективност. Изследването е проведено от Фондация “БлуЛинк” в сътрудничество с Фондация “Медийна демокрация”, Фондация “Джендър алтернативи” и независими изследователи.

Сподели