Морските пространства на Република България в Черно море Различни видове води и задълженията за устойчивото им управление